• Σχόλιο του χρήστη 'Π. Χασιλίδης' | 9 Σεπτεμβρίου 2018, 18:01

    Οριζόντιος Άξονας 3: Έρευνα – καινοτομία Σχόλιο: Δυστυχώς κατά την τελευταία 20 ετία η Ελληνική Δασοπονια έχει απωλέσει την ανταγωνιστικότητα της λόγω της αδυναμιας προσαρμογής της στις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα επακόλουθα αποτελέσματα ήταν αφενός η ολοκληρωτική κατάρευση της ξυλοβιομηχανίας και η αδυναμία διάθεσης παραγομενων ξυλωδών προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (τεχνική ξυλεία) των Ελληνικών δασών. Η παραγωγή και διάθεση καυσοξυλων έχει πράγματι ενταθεί μετά την οικονομικη κρίση. Ωστόσο σημαντικό τμημα της ζήτησης καλύφθηκε από εισαγωγές, λόγω της αδυναμιας της Δασικής Υπηρεσίας να ανταποκριθεί εντείνοντας την αειφορική διαχείριση των δασων. Η πλήρης αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ξυλοπονίας κατά τις εκτιμήσεις μας δεν είναι δυνατή στο προβλεπτο μέλλον, λόγω της απόστασης που μας χωρίζει ήδη από τις ανταγωνίστριες χώρες παραγωγής, των κυριότερων δασοπονικών μας ειδών. Ωστόσο μερική απόκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι εφικτη υπό την προυπόθεση της εντονής και αποτελεσματικής εφαρμογής της καινοτομίας που θα πρέπει να αποτελέσει τον κυρίοτερο μοχλό εφαρμογής της στρατηγικής και ανάπτυξης της Ελληνικης δασοπονίας στα επόμενα 25 ετη. Αυτό όμως είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς τόσο τον πλήρη μετασχηματισμό της δασικής Υπηρεσίας, (με ανανέωση του προσωπικού της και άλλα μέτρα ώστε η εφαρμογή καινοτομίας να αποκτήσει κεντρικό ρόλο),όσο και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δομών με στόχο την έρευνα αλλά και την εφαρμογή στην Ελληνική δασική πράξη. Η ίδια η προσπάθεια μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου πρός την κατεύθυνση της Μεσογειακής δασοπονίας αποτελεί μιά καινοτόμο προσέγγιση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί από τις υπάρχουσες παραγωγικές δομές. Δυστυχώς για όλους τους παραπάνω λόγους η εισαγωγή της καινοτομίας στο επίπεδο και με την ταχύτητα που απαιτείται είναι εφικτό να γίνει με επιθετικό-ενεργητικό τρόπο και όχι μόνον με ανοικτες εθελοντικές δομές.