• Σχόλιο του χρήστη 'TRANSCOMBI EXPRESS SALONICA ΕΠΕ' | 10 Σεπτεμβρίου 2018, 14:16

    Στη ζώνη ΠΦΒ6 υπάρχει ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα ,σε κτίρια που χτίστηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδεις ,βρίσκονται μόλις 200 με 300 μέτρα από το όριο της περιοχής προστασίας του ΠΔ που είναι η οδός Μαρίνου Αντίπα. Να εξαιρεθεί η περιοχή και να επιτραπεί η συνέχιση λειτουργίας των νομίμως υφισταμένων επιχειρήσεων που απασχολούν δεκάδες εργαζόμενους και δεν είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά αποθήκες και logistics χαμηλής όχλησης