• Σχόλιο του χρήστη 'TRANSCOMBI SALONICA EXPRESS Ε.Π.Ε.' | 10 Σεπτεμβρίου 2018, 14:50

    Στην ζώνη ΠΦΒ6 υπάρχουν ελάχιστες επιχειρήσεις, η οποίες βρίσκονται μόλις 200 με 300 μέτρα από το όριο της περιοχής προστασίας του ΠΔ που είναι η οδός ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές στεγάζονται σε κτίρια που ανεγέρθηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδειες.Οι περισσότερες από αυτές είναι αποθήκες και logistics χαμηλής όχλησης. Να εξαιρεθεί η περιοχή αυτή και να επιτραπεί στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα η συνέχιση λειτουργίας τους, μια και αυτές απασχολούν δεκάδες εργαζόμενους.