• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ' | 5 Δεκεμβρίου 2018, 12:41

    Είναι θετικό που διατυπώνεται και τίθεται σε διαβούλευση το ΕΣΕΚ παρά τις σημαντικές αδυναμίες που έχει. Η Χημική Βιομηχανία είναι σημαντικός καταναλωτής ενέργειας αλλά έχει να επιδείξει διαχρονικά μεγάλα ποσοστά εξοικονόμησης και αποτελεί τη λύση σε πολλά από τα θέματα που θέτει το σχέδιο.Είναι σημαντικό οι στόχο, ασαφείς στη παρούσα φάση, που τίθενται να συνοδευθούν από πολιτικές και μέτρα 3. Ελεγκτικός Μηχανισμός Προόδου Πρέπει εξ αρχής να θεσμοθετηθεί μηχανισμός ελέγχου και παρακολούθησης και να υπάρξει σαφής εμπλοκή των συναρμόδιων υπουργείων τόσο στο ΕΣΕΚ όσο και σε κάθε σχετική νομοθεσία. Το ΕΣΕΚ δεν περιλαμβάνει κανένα τέτοιο μηχανισμό, που ειδικά στην Ελλάδα είναι απαραίτητος για την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων αυτών . Είναι γνωστή στις Αρχές η παρανομία που υπάρχει στη διακίνηση των φθοριούχων αερίων. 4.Οικονομικά στοιχεία Απουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία για το κόστος των διαφόρων σεναρίων Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξέλιξη των τιμών ενέργειας/ηλεκτρισμού στους καταναλωτές, ούτε για τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία τόσο από την ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων για την κατασκευή των νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ και συμβατικοί), την επέκταση και ενίσχυση των δικτύων, την εισαγωγή φυσικού αερίου, την αξιοποίηση των εσόδων από την δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών κ.α. Ενότητα 4.4.2.4 (Μέτρα πολιτικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία) Τα μέτρα που αναφέρονται είναι αόριστα και περιορισμένα , θα έπρεπε να ήταν το αποτέλεσμα μιας βιομηχανικής πολιτικής για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε αρμονία με τους στόχους του κλίματος. Το αναφερόμενο ως μέτρο της μετεγκατάστασης των βιομηχανιών σε ΒΕΠΕ και επιχειρηματικά πάρκα δεν αντιλαμβανόμαστε πως θα συμβάλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, προβλέπονται κάποια μέτρα που δεν αναφέρονται? Ενότητα 4.7.4 (Προκλήσεις [για την Ερευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα]) Το ποσοστό της έρευνας στο ΑΕΠ της Ελλάδας είναι χαμηλό γενικά , πολύ δε περισσότερο όσον αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον, ως πρόβλημα πρέπει να αναγνωρισθεί και αντιμετωπισθεί είναι ουσιαστική παράμετρος στη μετάβαση στην οικονομία μηδενικού άνθρακα. Ενότητα 6.3 (Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης) Το ΕΣΕΚ θα πρέπει να εισάγει έναν διαφορετικό σκεπτικό ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης, που να μην βασίζεται στην εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να ενισχύονται τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και όχι τα κοινωνικά με συγκεκριμένα κριτήρια. 4.4.2.3 Μέτρα πολιτικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές Παρά τη σημαντική συμμετοχή της κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές , η αντιμετώπιση είναι γενική και ασαφής. Δεν αντιμετωπίζεται η δημιουργία εμπορικών λιμένων στην επικράτεια με τις κατάλληλες υποδομές χύδην παραλαβής που θα μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα της μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων καθώς και οι εμπορευματικές μεταφορές με το σιδηρόδρομο.