• Σχόλιο του χρήστη 'Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 21 Ιανουαρίου 2019, 14:52

    Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ & ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 105 63 ΤΗΛ 2103231212 - 2103232616 FAX 2103257593 www.dkose.gr ,e-mail: info@dkose.gr Παρατηρήσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας επί του σχεδίου του Π.Δ. με θέμα «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ΠΕ Ιωαννίνων, ως περιφερειακό πάρκο και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών Δόμησης»: Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας ζητάει στα πλαίσια της διαβούλευσης για το Π.Δ. να αφαιρεθούν οι προβλέψεις για τη θήρα στο Άρθρο 3 σύμφωνα με τις οποίες ουσιαστικά η άσκησή της καθίσταται αδύνατη στο σύνολο της έκτασης εφαρμογής του Π.Δ.. Οι επίμαχες προβλέψεις απαιτούνε για τη διεξαγωγή της θήρας πέρα από το Διαχειριστικό σχέδιο να υπάρχει και η «σύμφωνη» και όχι απλώς «αιτιολογημένη» γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της εν λόγω περιοχής. Η ανωτέρω διάταξη είναι πρωτοείσακτη και υπερβαίνει τον σχετικό νόμο με τον οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης, οι οποίες είναι καθαρά γνωμοδοτικές. Επιπλέον θεωρούμε ότι η επίμαχη πρόβλεψη αντίκειται και στο Ελληνικό Σύνταγμα. Επίσης δεν προκύπτει, σε ότι αφορά την θήρα, να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και παραλήφθηκαν από το ίδιο το ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο έργο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» Τμήμα 2 «Παρακολούθηση Ειδών Ορνιθοπανίδας», Ιωάννινα 2015 στο οποίο μετά από επιστημονική μεθοδολογία προκύπτει ότι η θήρα δεν έχει δυσμενή επίδραση για κανένα είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος σε όλη την έκταση του Π.Δ. και μάλιστα τα προστατευόμενα είδη βρίσκονται σε καλή ή ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης με το υφιστάμενο καθεστώς θήρας. Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται και στα Τεχνικά δελτία δεδομένων των περιοχών του δικτύου Natura όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν το 2016. Αν οι διατάξεις του Π.Δ. για τη θήρα δεν τροποποιηθούν τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος σε 296 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης, πέρα από τα υφιστάμενα 40 τ.χλμ., να απαγορευτεί το κυνήγι χωρίς αιτιολογία και τεκμηρίωση.