• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ' | 21 Απριλίου 2019, 09:02

    Άρθρο 02: α. Να γραφεί ορθά το π.δ. όπου αναφέρεται δηλ. π.δ. ΦΕΚ Δ΄ 187/2011 β. Στην παράγραφο 2. Αντί του εδαφίου «Για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, λαμβάνεται ……έως …..του άρθρου 4 του π.δ. 14/2011» να τεθεί «Για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού σχεδίου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η παραληφθείσα μελέτη από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής του Σχεδίου Γενικής Διάταξης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του π.δ. «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισίων».