• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ' | 22 Απριλίου 2019, 11:25

    Με την παραγρ.1ζ καθώς και με την παραγρ.2 του άρθρου 11 υπάρχει άμεσος κίνδυνος για εμπορευματοποίηση του πάρκου μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή των ΜΚΟ που αντικαθιστούν τον ρόλο του κράτους .Έτσι η πρόσβαση στο πάρκο θα γίνει χαρατσώνοντας τους πολίτες για τις κάθε είδους δραστηριότητες, καταστρατηγώντας την επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγματος , βάσει της οποίας οι κοινόχρηστοι χώροι πράπει να είναι προσιτοί στους πολίτες ανευ περιορισμών.Σχετική νομολογία υπάρχει (βλ. πρακτικό επεξεργασίας του ΣτΕ για το Αττικόν Άλσος). Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι αποκλειστικά από τον κρατικό προυπολογισμό(ΠΔΕ,ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κλπ).