• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 22 Απριλίου 2019, 11:11

    Ως γενικό σχόλιο, είναι πολύ θετικές οι προβλέψεις αυτού του άρθρου. Στην παρ. 5 προτείνεται αναδιατύπωση του δεύτερου εδαφίου ως εξής: "Για την έγκριση έργων ή δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων ή διαμορφώσεων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός των ορίων ευθύνης του, απαιτείται, η σύμφωνη γνώμη του."