• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 22 Απριλίου 2019, 11:38

    Η αναφορά σε "αποκλειστική προθεσμία 18 μηνών" μπορεί μεν να καθιστά επιτακτικότερη την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας, όμως δεν διευκρινίζει τι θα συμβεί μετά από τυχόν άπρακτη παρέλευση του 18μηνού. Μπορεί μάλιστα να δώσει λαβή σε νομικές αμφισβητήσεις σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας εκπόνησης του ΕΧΣ.