• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 22 Απριλίου 2019, 11:16

    Στο 1.α. να διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει η φράση και πώς ορίζεται το "αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων". Πώς ακριβώς θα υπολογίζεται αυτή η μηνιαία πρόσοδος;