• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 22 Απριλίου 2019, 11:25

    Η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση, ακόμα και πέρα από τις προβλέψεις των ισχυουσών διατάξεων, είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη κοινωνικής συμμετοχής στη λειτουργία του πάρκου. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί για παράδειγμα μέσα από δημόσιες προσκλήσεις από τον φ.δ. για σχολιασμό διαφόρων σχεδίων και παρεμβάσεων, για τα οποία δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη συμμετοχή και αποδοχή των κατοίκων των όμορων δήμων στη διαμόρφωση και λειτουργία του πάρκου.