• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 7 Νοεμβρίου 2019, 12:59

    Υπάρχουν πολλά έργα με ΣΕΣΤ από τον πρώτο διαγωνισμό της ΡΑΕ 1/2018 που ενώ δηλώσαν ετοιμότητα πχ τον Απρίλιο του 2019, αυτά συνδέθηκαν μετά την 4η Ιουλίου 2019 λόγω των πολύ γνωστών τόσο στο Υπουργείο αλλά και στη ΡΑΕ καθυστερήσεων και αδυναμιών του ΔΕΔΔΗΕ. Επομένως θα πρέπει να μετρήσει η ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ τόσο όσον αφορά τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης, όσο και την προτεραιότητα έγχυσης ενέργειας. Σε διαφορετική περίπτωση είναι προφανές ότι τα κόστη εξισορρόπησης καθώς και η ενέργεια που δεν απορρόφησε το σύστημα λόγω μη προτεραιότητας θα αποτελούν αντικείμενο δικαστικών ενεργειών κατά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.