• Σχόλιο του χρήστη 'Φώτης' | 8 Νοεμβρίου 2019, 10:02

    Γιατί με το παρών σχέδιο Νόμου που αναφέρεται ως ΣΤΙΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ να αλλάζει ή σύμβαση ΣΕΣΤ που υπέγραψα τον Ιούλιο του 2019 (ως κάτοχος έργου 499 kW και είναι θέμα ημερών για την σύνδεση του) αναδρομικά; Γιατί εγώ εάν εφαρμοστεί το παρών σχέδιο Νόμου να μην μπορώ να αλλάξω με μονομερές και αναδρομικό τρόπο το κόστος του έργου και τις δεσμεύσεις μου προς τρίτους αθετώντας τις συμβάσεις που υπέγραψα. Όχι στην αναδρομική ισχύ νόμων. Καμία αλλαγή σε έργα τα οποία υλοποιήθηκαν και δεν αλλάζει πλέον το κόστος τους ή δεν έχουν επιλογή μη υλοποίησης. Η όποια αλλαγή μπορεί να γίνει σε έργα που δεν ξεκίνησαν (κοστολογικά) ακόμη.