• Σχόλιο του χρήστη 'Κωστής' | 8 Νοεμβρίου 2019, 12:21

    Καταλαβαίνουμε πως η εναρμόνιση με τον Κανονισμό είναι αναγκαία. Προτείνουμε να διερευνηθεί η εξαίρεση έργων που επιλέχθηκαν από ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία ΡΑΕ και εναλλακτικά την ελαχιστοποίηση του κόστους εξισορρόπησης για αυτές τις περιπτώσεις έργων λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: - για τα έργα αυτά οι προσφορές στο διαγωνισμό ΡΑΕ δόθηκαν με το σκεπτικό πως δε θα υπάρχουν τέτοια κόστη, - τα κόστη αυτά στην ουσία μειώνουν την τιμή αναφοράς του κάθε έργου που έχει επιλεγεί από το διαγωνισμό ΡΑΕ. - όλα τα έργα που συνδέονται εντός της προθεσμίας της ΡΑΕ (12 μήνες + 1 μήνα παράταση)θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, δηλαδή δεν να μην έχουν τις χρεώσεις εξισορρόπησης. - τα έργα που συνδέθηκαν μετά την 4 Ιουλίου 2019 συνδέθηκαν τότε αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκριθεί (για αυτό το λόγω δόθηκε και παράταση από ΡΑΕ άλλωστε). Είναι παράλογο να εξαρτάται η υπαγωγή ή μη ενός σταθμού στα κόστη εξισορρόπησης από την ανετοιμότητα του ΔΕΔΔΗΕ να συνδέσει έργα τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ οπωσδήποτε γνώριζε πως θα συνδεθούν(και οφειλε να είναι προετοιμασμένος)ήδη από ένα έτος πριν, δηλαδή από την απόφαση της ΡΑΕ για τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Μάλιστα αυτό εγείρει και νομικές επιδιώξεις σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ.