• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης' | 9 Νοεμβρίου 2019, 07:18

    Παρακαλώ το συντάκτη του νομοσχεδίου να λάβει υπόψη του ότι στη ΔΕΗ, εργάζεται προσωπικό που καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου συνέχισε την επιμόρφωσή του σε ΚΔΒΜ 1&2, ΙΕΚ, ΕΑΠ, κ.λπ. Αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιηθούν από τη ΔΕΗ, αναλόγως των γνώσεών τους και των δεξιοτήτων τους, αρκεί να ζητηθεί απο τη Διοίκηση να καταθέσει το προσωπικό το βιογραφικό του με τα αντίστοιχα πτυχία και διπλώματα.