Άρθρο 05 – Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών

1. Στη ΔΕΗ Α.Ε. συνιστάται και συγκροτείται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων με μετασχηματισμό της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρείας, ανεξάρτητα από αυτήν, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ’οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:
(α) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος.
(β) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών της εταιρείας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος
(γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αμοιβών:
i) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
ii) των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 παρ. 2 του παρόντος.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:27 | Υφιστάμενοι Νέοι Εργαζόμενοι

  Θα έπρεπε με το παρόν Νομοσχέδιο, εκτός από το να δοθεί έμφαση στο πως θα προσελκυθούν νέα στελέχη, να αρθούν οι απίστευτες στρεβλώσεις και να προστατευτούν τα στελέχη της αγοράς που έχουν ΗΔΗ επιλέξει -με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο (πραγματικές διαδικασίες ΑΣΕΠ)- να στελεχώσουν αυτή την ιστορική επιχείρηση.

  Όσοι έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια στον Όμιλο της ΔΕΗ θα περίμεναν μέσα από τον Εκσυγχρονισμό της Επιχείρισης να λαμβάνουν κάτι περισσότερο από τα 1000€ με οποία αμείβονται μηνιαίως.

  Δυστυχώς, σε αυτό το Νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ δεν γίνεται ούτε λέξη για πτυχιούχους με διδακτορικά, μεταπτυχιακά και αξιοσημείωτη εμπειρία οι οποίοι αμείβονται με ποσά που μόνο τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης δεν προοιωνίζουν.

  Κανένα άρθρο για 14 μισθούς (όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα), καμία αναφορά για εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης και Ανταμοιβής (μέσω κάποιου οικονομικού bonus στους χαμηλόμισθους).

  Η αγορά της Ενέργειας ήταν καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα η ίδια η ΔΕΗ.
  Οι εργαζόμενοι που την στελέχωσαν μέσα από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ είχαν την απαιτούμενη εμπειρία και ήταν οι άριστοι, οι καλύτεροι με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν σε κάθε διαγωνισμό.

  Θα περίμενε κανείς να υπήρχε ένα Άρθρο που θα έδινε ελπίδα σε εκείνους που θα σηκώσουν το βάρος την επόμενη μέρα, σε εκείνους στους οποίους θα ζητηθεί να εκσυγχρονίσουν την επιχείρηση.

  Πριν γίνει το οτιδήποτε, ας εκσυγχρονιστούν αρχικά οι δικές τους αμοιβές.
  Ας δείξει το Υπουργείο ότι έχει ένα πλάνο και για τη δική τους επόμενη ημέρα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:24 | Νότης

  Η ΔΕΗ, έχει ανάγκη νέου οργανογράμματος όπου το προσωπικό θα τοποθετείται αναλόγως των γνώσεών του και των δεξιοτήτων του οι οποίες είναι απαραίτητες για το έργο της εταιρείας. Σήμερα στη ΔΕΗ κατέχουν θέσεις προισταμένων απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με πτυχία Γαλλικής Φιλολογίας, Θεολογίας, κ.λπ επειδή μόνο και μόνο έχουν πτυχίο, ενώ την εργασία την πραγματώνουν απόφοιτοι Λυκείου. Επομένως χρειάζεται ένα νέο οργανόγραμμα που θα προβλέπει ότι οι προκηρύξεις που ανακοινώνται και καλούν να μετέχουν απόφοιτοι Λυκείου, θα λαμβάνεται υπόψη η γνώση του αντικειμένου και δεν θα αποτελεί εφαλτήριο το άσχετο με το αντικείμενο πτυχίο ΤΕΙ γραφικών τεχνών.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 23:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

  1ον) Πρέπει να γίνει νέο οργανόγραμμα που να στηρίζεται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Δεν γίνεται να υπάρχουν υποψήφιοι ΑΕΙ-ΤΕΙ για θέση Υποτομεάρχη ή Τομεάρχη και με τη δήθεν αξιοκρατική συνέντευξη να παίρνει τη θέση απόφοιτος Λυκείου. Τα καταστήματα πωλήσεων της ΔΕΗ είναι γεμάτα σχεδόν αποκλειστικά από τέτοιους Προϊσταμένους και Διευθυντές που έβγαλαν με το ζόρι το λύκειο και δεν ξέρουν ούτε ξένη γλώσσα ούτε Η/Υ.
  2ον) Η ίδια λογική της αξιοκρατίας πρέπει να υπάρχει και στις προσλήψεις. Η ΔΕΗ έχει ανάγκη από μορφωμένα άτομα που έφαγαν τα νιάτα τους στα θρανία για να πάρουν πτυχία και όχι από αργόσχολους που πήγαιναν για πλάκα στο Λύκειο και περιμένουν να βολευτούν με τις γνωριμίες και τα λεφτά του μπαμπά τους. Πλησιάζει το 2021, δηλαδή 200 χρόνια από το 1821 που βρίσκονται κάποια καταστήματα της ΔΕΗ σε μορφωτικό επίπεδο προσωπικού.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 09:11 | Τάκης

  Παρακαλώ να υπάρξει ρύθμιση για τους απόφοιτους των ΚΔΒΜ 1&2, οι οποίοι σπούδασαν, σε εγκεκριμένα απο το Υπουργείο Παιδείας προγράμματα και σε αναγνωρισμένες απο το ίδιο Υπουργείο σχολές, το γνωστικό αντικείμενο του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας και του Ψυχοθεραπευτή. Οι επαγγελματίες αυτοί αν και διαθέτουν τα απαιτούμενα απο το Υπουργείο Διπλώματα και το χρόνο πρακτικής άσκησης, εν τούτοις δεν ασχολούνται στη ΔΕΗ με το άντικείμενο των σπουδών τους, αλλά σε βρίσκονται σε θέσεις άσχετες με αυτό.
  Παρακαλώ τον κ. Υπουργό να δώσει λύση στο αδιέξοδο των εργαζόμενων αυτών οι οποίοι έχουν 3ετή εκπαίδευση για τους Συμβούλους Ψυχικής Υγείας και 4ετή για τους Ψυχοθεραπευτές.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 07:18 | Παναγιώτης

  Παρακαλώ το συντάκτη του νομοσχεδίου να λάβει υπόψη του ότι στη ΔΕΗ, εργάζεται προσωπικό που καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου συνέχισε την επιμόρφωσή του σε ΚΔΒΜ 1&2, ΙΕΚ, ΕΑΠ, κ.λπ. Αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιηθούν από τη ΔΕΗ, αναλόγως των γνώσεών τους και των δεξιοτήτων τους, αρκεί να ζητηθεί απο τη Διοίκηση να καταθέσει το προσωπικό το βιογραφικό του με τα αντίστοιχα πτυχία και διπλώματα.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 22:23 | DINER OUT

  ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ? ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ .ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΗΝΥΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΕΧΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΝΟΜΟΥ.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 15:28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ , ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Η ΕΥΚΑΡΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΤΟΜΕΑΡΧΗ Ή ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ Δ/ΝΤΩΝ .ΑνΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ!
  ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΑΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΡΧΗΣ Ή ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.
  Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΜΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΝΔ.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΕΗ!
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:19/4/2017 :- Τρίτον, κεφάλαιο της ΔΕΗ είναι οι άνθρωποί της. Δεν αξιοποιούνται όπως πρέπει. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει μέσα από μια νέα διοικητική δομή και με αποδέσμευση της επιχείρησης από τις σφικτές απαιτήσεις που διέπουν τις δημόσιες επιχειρήσεις.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!