• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 10 Νοεμβρίου 2019, 13:33

    Επειδή η μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων, ασφάλεια των συναλλαγών και σταθερότητα δικαίου, η αναδρομική ισχύς του νόμου δημιουργεί σημαντικότατο πρόβλημα ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη απλώς υποβάλει αιτήσεις σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ έχοντας ήδη προβεί σε σημαντικά έξοδα και κόπο για ίδρυση εταιρείας, ενοικίαση-αγορές οικοπέδου, λήψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ. Ο νέος νόμος αλλάζει άρδην τα δεδομένα του επιχειρηματικού τους πλάνου και θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας. Είναι απαράδεκτο ένας νόμος να έχει αναδρομική ισχύ και να επιβαρύνει μικρές επενδύσεις 500kw ή ακόμη και να τις ακυρώνει. Είναι απολύτως αναγκαίο να εξαιρεθούν της εφαρμογής του νόμου όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για έργα έως 500kw πριν την ψήφιση του νόμου.