• Σχόλιο του χρήστη 'Νότης' | 11 Νοεμβρίου 2019, 09:24

    Η ΔΕΗ, έχει ανάγκη νέου οργανογράμματος όπου το προσωπικό θα τοποθετείται αναλόγως των γνώσεών του και των δεξιοτήτων του οι οποίες είναι απαραίτητες για το έργο της εταιρείας. Σήμερα στη ΔΕΗ κατέχουν θέσεις προισταμένων απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με πτυχία Γαλλικής Φιλολογίας, Θεολογίας, κ.λπ επειδή μόνο και μόνο έχουν πτυχίο, ενώ την εργασία την πραγματώνουν απόφοιτοι Λυκείου. Επομένως χρειάζεται ένα νέο οργανόγραμμα που θα προβλέπει ότι οι προκηρύξεις που ανακοινώνται και καλούν να μετέχουν απόφοιτοι Λυκείου, θα λαμβάνεται υπόψη η γνώση του αντικειμένου και δεν θα αποτελεί εφαλτήριο το άσχετο με το αντικείμενο πτυχίο ΤΕΙ γραφικών τεχνών.