• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 11 Νοεμβρίου 2019, 09:26

    Κύριοι θα το χαρακτήριζα κατ΄ελαχιστο απαράδεκτη την αναδρομική ισχύει του νόμου που μειώνει την ισχύ για τα Φ/Β πάρκα που εξαιρούνται από την αγορά εξισορρόπησης από τα 500KW σε 400KW. Υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα που κατασκευαστήκαν όλο αυτό το διάστημα αλλά και αμέτρητες άδειες που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και περιμένουν την αξιολόγηση τους ,οι οποίες έχουν υπολογίσει σε όλο το σχεδιασμό της επένδυσης την ισχύ τους στα 500KW και αυτή την στιγμή τους τινάζετε την επένδυση στον αέρα. Επίσης είναι απορίας άξιο πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχει αυτή την στιγμή στην αγορά και ειδικά για τους μικρούς επενδυτές που είναι οι Ενεργειακές κοινότητες και η εκμετάλλευση του θεσμού αυτού από πολλούς επιτήδειους για να πάρουν προτεραιότητα και μεγαλύτερη τιμή από τον απλό επενδυτή. Αν επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ που αξιολογούν αιτήσεις θα σας ενημερώσουν ότι έχει γίνει εκμετάλλευση του νόμου όσο αναφορά τα έξης: Α) κατάτμηση ισχύος ( μέχρι και 18 αιτιάσεις του 1MW από μια Ενεργειακή κοινότητα) . Β)Τα μέλη μιας οικογένειας για των σχηματισμό ενεργειακής κοινότητας (έτσι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ουσία που θα έμπαινε με την σειρά που κατατέθηκε ο φάκελος του για αξιολόγηση θα αξιολογηθεί πρώτος μπροστά από τους υπόλοιπους και θα πάρει και την μεγαλύτερη τιμή). Γ) Εμπόριο άδειων (ένα φυσικό πρόσωπο μέτοχος και τα υπόλοιπα νομικά με σκοπό την πώληση των εταιρειών αφού εγκριθούν οι άδειες και αυτό λόγο του περιορισμού της μεταβίβασης των μεριδίων των μετόχων). Και το σημαντικότερο όλων την προτεραιότητα που παίρνει στους όρους σύνδεσης με αποτέλεσμα ο απλός ιδιώτης που έχει και τον περιορισμό μέχρι 2 άδειες ανά φυσικό πρόσωπο να μην πάρει όρους σύνδεσης πότε και ας έχει καταθέσει φάκελο και 6 μήνες νωρίτερα από μια ενεργειακή κοινότητα λόγο ότι πάντα θα υπάρχει μια νέα ενεργειακή κοινότητα με προτεραιότητα έναντι αυτού. Επίσης στην εκμετάλλευση των προνομιών της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν προχώρηση και μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ΑΠΕ. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο δεν έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος με το εμπόριο αδειών και την κατάτμηση ισχύος από τα έτη 2011-2013 που μια εταιρεία είχε 20 άδειες των 500KW στην ίδια περιοχή ή 40 άδειες τον 20KW. Δυστυχώς το Υπουργείο ενώ γνωρίζει όλα τα ανωτέρω και έχει ενημερωθεί από τους φορείς της αγοράς για τα θέματα αυτά κάνει τα στραβά ματιά για τους δικούς του λόγους και κατ΄ επέκταση τιμωρεί τον ιδιώτη επενδυτή που προσπαθεί να επένδυση σύμφωνα με τους νόμους και όχι εκμεταλλευόμενος των παραλειψων του κράτους και τον αφήνει εκτός αγοράς αναγκάζοντας τον να τρέχει πάλι στα δικαστήρια ενώ ουσιαστικά επιδοτεί τον επιτήδειο με προτεραιότητα και μεγαλύτερη τιμή. Πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα τον Ενεργειακών κοινοτήτων και να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο αυτό και για τις επενδύσεις των 500KW που έχουν κατατεθεί φάκελοι προς αξιολόγηση να μην ισχύσει η αλλαγή για την εξαίρεση από την αγορά εξισορρόπησης.