• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΚΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' | 11 Νοεμβρίου 2019, 10:25

    Κάθε τεχνολογία από ΑΠΕ έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό MW βάση στόχου που πρέπει να εκπληρώσει η Χώρα. Για την τεχνολογία του Βιοαερίου η εκπλήρωση του βασικού στόχου είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Για είναι βιώσιμα αυτά τα έργα, για το λόγο ότι τα έξοδα διαχείρισης των μονάδων αυτών είναι μεγάλα, τα οποία θεωρούνται έργα βάσης γιατί παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 365/χρόνο-24ώρες/24ωρο, πρέπει να έχουν σταθερή τιμή μέχρι να συμπληρωθεί ο ενεργειακός στόχος. Δεν πρέπει ακόμα να ενταχθούν στην εναρμόνιση της κοινοτικής οδηγίας των 400kw ακόμα και αυτό το δικαίωμα το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευχέρεια της Χώρας.