• Σχόλιο του χρήστη 'Ζήτας Λεωνίδας' | 11 Νοεμβρίου 2019, 10:33

    Οι Ενεργειακές Κοινότητες που συνδέουν αυτόν τον μήνα έργα τα συνδέουν με 80λεπτά το οποίο αποτελεί μέγα σκάνδαλο! Ιδιώς αν σκεφτουμε ότι οι περισσότερες είναι πλασματικες (μελη οικογενειών και εταιρείες των ίδιων) ή μη κερδοσκοπικές που μόλις τα κατασκευάσουν θα γίνουν κερδοσκοπικές. Επίσης το Υπουργείο πρέπει να παρατηρήσει ότι επειδή ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει αποκλειστικά έργα κοινοτήτων, δεν εξετάζονται τα έργα των ιδιωτών με συνέπεια να μην υπάρχουν έργα να μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμοσύς, με συνέπεια οι τιμές να μένουν ψηλά και τελικά πάλι οι κοινότητες να επωφελούνται λόγω του ότι παίρνουν +10% απο τις τιμές των διαγωνισμών μεσοστάθμικα. Να γίνει εξέταση της κάθε κοινότητας και αν διαπιστωθεί ότι είναι καταχρηστική να χάνει την τιμή.