• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 11 Νοεμβρίου 2019, 14:20

    Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για μονάδες ΑΠΕ (ειδικά βιομάζας-βιοαερίου με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες)με ισχύ <500kW που έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις ΣΕΣΤ, έχουν γίνει τα έργα σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά δεν έχουν τεθεία ακόμα σε λειτουργία καθώς παρατάθηκαν οι προθεσμίες ολοκλήρωσης, λόγω του κενού που προέκυψε στην αδειοδοτική διαδικασία μέχρι την ψήφιση του ν.4414/2016. Δεν είναι δίκαιο να "τιναχτούν στον αέρα" επιχειρηματικά σχέδια που έχουν λάβει ήδη τραπεζική έγκριση για χρηματοδότηση, με αγώνα μέσα σε εποχή κρίσης, καθώς και να χαθούν χρήματα από επενδύσεις που έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίησή τους.