• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Γεωργίου - Δικηγόρος' | 11 Νοεμβρίου 2019, 17:37

    Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 26 του εν λόγω σχεδίου νόμου πλήττει βάναυσα την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών (και επενδυτών εν προκειμένω) προς την διοίκηση. Υπάρχουν εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες (μίσθωση αγροτεμαχίων, εκπόνηση μελετών, υποβολή φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ και πληρωμή του τέλους εξέτασης φακέλους 1.000 ευρώ κλπ.) τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες (μη καταχραζόμενοι το νομοθετικό πλαίσιο περί ενεργειακών κοινοτήτων κλπ. όπως γνωρίζουμε όλοι ότι συμβαίνει κατά κόρον) και αναμένουν υπομονετικά, επί μήνες, την εξέταση του φακέλου τους από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποσκοπώντας στην επένδυση των οικονομιών τους σε έναν φ/β σταθμό μέγιστης ισχύος 500 Kw, βασιζόμενοι πάντα στο πλαίσιο του νόμου 4414/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, ο νόμος 4414/2016 όπως ισχύει σήμερα, προσπαθώντας να διαφυλάξει αυτήν την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποτρέψει τις δυσάρεστες εκπλήξεις, προβλέπει στο άρθρο 3 παρ. 5 ότι: "Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραπάνω όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, των περιπτώσεων α` και β`, μπορεί να μειώνονται (...). Στην περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας." Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί ακριβώς στην παροχή στους επενδυτές ενός εύλογου χρονικού περιθωρίου για την υλοποίηση της σκοπούμενης επένδυσης πριν την αλλαγή των ορίων εγκατεστημένης ισχύος για την σύναψη Σ.Ε.Σ.Τ., η οποία θα ανέτρεπε εξ ολοκλήρου τα πλάνα τους εάν είχε άμεση ισχύ. Το εν λόγω νομοσχέδιο, λοιπόν, παραβιάζοντας τόσο την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης η οποία αποτελεί θεμελιώδης αρχή κάθε κράτους δικαίου, όσο και το πνεύμα της παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016, εισάγει με τροποποίηση του νόμου η οποία θα έχει άμεση ισχύ (και όχι με έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ισχύ από το επόμενο έτος) την μείωση των ορίων εγκατεστημένης ισχύος για την σύναψη Σ.Ε.Σ.Τ.. Με την τροποποίηση αυτή, αφήνει μετέωρους εκατοντάδες πολίτες - επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της επένδυσης τους και δη μερικοί εξ αυτών έχουν προχωρήσει στην προκαταβολή μεγάλων ποσών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για φ/β σταθμό ισχύος 500 Kw και οχι 400 kw, βασιζόμενοι πάντα στην σταθερή τιμή του νόμου 4414/2016. Το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει αυτοί οι άνθρωποι, δίχως δική τους ευθύνη βεβαίως, νομίζω μπορούμε όλοι εύκολα να το κατανοήσουμε. Είναι κατανοητό και αναγκαίο η εθνική μας νομοθεσία να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα στην εν λόγω περίπτωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/943. Ωστόσο, εξίσου αναγκαίο είναι να διαφυλαχθεί η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών – επενδυτών προς την διοίκηση, και ειδικά σε μία εποχή οπού η χώρα μας προσπαθεί να ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού. Και ως επενδυτικό κοινό δεν θα πρέπει να νοούνται μόνον οι διεθνείς και εθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι υλοποιούν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων, αλλά και οι μικροί και μεσαίοι επενδυτές – απλοί πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι επιχειρούν με όσα μέσα διαθέτουν και παρά τις αντιξοότητες, στην προσπάθεια να εξέλθουν από το τέλμα της δεκαετούς πλέον οικονομικής, και όχι μόνον, κρίσης. Δεν χωρούν διακρίσεις στον σεβασμό συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών. Η χώρα μας έχει ήδη πληγεί αρκετά από τέτοιες αντιαναπτυξιακές πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Η πρόταση του γράφοντος είναι να εξαιρεθούν από το άρθρο 26 του σχεδίου νόμου οι φ/β σταθμοί για τους οποίους έχει κατατεθεί αίτημα σύνδεσης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (το οποίο είναι και το χρονικό σημείο όπου διενεργούνται ουσιαστικά και τα πρώτα έξοδα από τον επενδυτή) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου. Με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλαχθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών οι οποίοι έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης της επένδυσης τους βάσει των εν ισχύ διατάξεων του νόμου και οι πολίτες δεν θα νιώσουν για άλλη μια φορά προδομένοι από μία κυβέρνηση που, όπως διατείνεται, τόσο επιθυμεί τις επενδύσεις.