• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΤΑΕΝ' | 11 Νοεμβρίου 2019, 18:04

    Η διάταξη είναι θετική. Ενθαρρύνουμε την Κυβέρνηση να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα των δύο μηνών για την έκδοση της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2. Έχουμε όμως τις εξής παρατηρήσεις: α) Θα πρέπει να τεθεί εύλογη προθεσμία (π.χ. 2 μηνών) μετά την υποβολή ενός αιτήματος, εντός της οποίας θα οφείλει το ΥΠΕΝ να αποφανθεί αν θα κοινοποιήσει στην Ε.Ε. σχήμα μεμονωμένης ενίσχυσης ή όχι. β) Το κριτήριο «σύνθεση του έργου» είναι εντελώς ασαφές και προτείνεται να διαγραφεί, γ) Το κριτήριο «εταιρική ή μετοχική σύνθεση» είναι επίσης ασαφές, αφού δεν προσδιορίζεται τι θα εξετάζεται ως προς αυτή (τη σύνθεση), δ) δεν μας είναι σαφές γιατί μετά την εγκριτική ή απορριπτική απόφαση της Ε.Ε. απαιτείται απόφαση Υπουργού. Κατά την κατανόησή μας οι αποφάσεις της Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε. είναι εκτελεστές. Αν ισχύει αυτό, θα μπορούσε να αποφευχθεί η καθυστέρηση νέας υπουργικής απόφασης. Κατ’ ελάχιστον θα μπορούσε να αντικατασταθεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας ή του Διευθυντή της Δ/νσης Α.Π.Ε. με την οποία θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και οι αρμόδιοι φορείς για την απόφαση της Ε.Ε.