• Σχόλιο του χρήστη 'Κουτρούμπας Δημήτρης' | 11 Νοεμβρίου 2019, 18:43

    Για το άρθρο 21 Η διάταξη είναι σωστή. Προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές: Προτείνουμε αυτή η διάταξη να αφορά μόνο νέες επενδυτικές προτάσεις και όχι ώριμες άδειες κοινού σημείου σύνδεσης. Γιατί ο σκοπός της διάταξης πρέπει να είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων και όχι η τακτοποίηση μόνο παλαιών-ώριμων αδειών. Δηλαδή να αρκεί η κατάθεση στο FAST TRACK και η απόδειξη πληρωμής από τον επενδυτή του παραβόλου του 10% για να αποστείλει το ΥΠΕΝ στην ΕΕ το αίτημα. Πέραν αυτού: 1. Να ορισθεί προθεσμία εντός της οποίας το ΥΠΕΝ ενημερώνει αν το αίτημα θα κοινοποιηθεί στην ΕΕ ή όχι. 2. Να δοθεί προτεραιότητα στις επενδυτικές προτάσεις που η πρόταση τους περιλαμβάνει αποθήκευση ενέργειας. 3. Να διευκρινισθούν ή να μην αναφέρονται όροι, όπως "σύνθεση έργου" ή "εταιρική σύνθεση" 4. Για ποιο λόγο χρειάζεται Υπουργική απόφαση μετά την απόφαση της ΕΕ. Εκτός και αν απαιτείται από την νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση να ορισθεί μέγιστος χρόνος για την έκδοσή της. Για το άρθρο 24. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β πάρκων με ισχύ >1 MWp, εφόσον δεν εμποδίζεται από την εγκατάσταση η καλλιέργεια των γεωργικών εδαφών, υπάρχει τεχνολογία που όχι μόνο δεν εμποδίζεται η καλλιέργεια αλλά εμποδίζεται και η ξηρότητα του εδάφους.