• Σχόλιο του χρήστη 'Στράτος' | 11 Νοεμβρίου 2019, 19:33

    Για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων στην πολιτική της για τις ΑΠΕ. Τείνει να ταυτιστεί με το κόμμα που αντιβαίνει στην θεμελιώδη έκφραση ότι το κράτος έχει συνέχεια και ότι η εμπιστοσύνη είναι η απαρχή κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Είναι το ίδιο κόμμα που ψήφισε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης το 2012, την περικοπή των εγγυημένων τιμών αποζημίωσης για όλους είτε πάρκα είτε σπίτια , την πρόσθετη περικοπή όσων εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό κτλ Αντί το πάθημα της περιόδου αυτής να γίνει μάθημα επιλέγει ξανά τον εύκολο δρόμο που έχει μάθει να ακολουθεί από το 2012 με τις αναδρομικές αλλαγές ενόσω το παιχνίδι παίζεται και οι κανόνες του έχουν ανακοινωθεί από το 2016. Καμιά αλλαγή για συμμετοχή στην ευθύνη εξισορόπησης και πόσο μάλλον δε στην προτεραιότητα εισόδου στην κατανομή φορτίου μέχρι την ψήφιση του νόμου δεν είναι επιτρεπτή για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και έχουν λάβει όρους σύνδεσης ή έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης ή έχουν υπογράψει ήδη ΣΕΣΤ.