• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Καρνάρης' | 11 Νοεμβρίου 2019, 20:52

    Υπάρχουν διαφόρων μεγεθών προμήθειες στη ΔΕΗ∙ Στην προκειμένη αναφέρομαι σε προμήθειες μικρού (ή/και μεσαίου) μεγέθους: Μηνιαίως γίνονται αγορές από τοπικές επιχειρήσεις πολλών χιλιάδων € αθροιστικά, με κοινό παρονομαστή την καθυστέρηση στην πληρωμή: Οι μικροπρομηθευτές γνωρίζοντας για την καθυστερημένη προαναφερθεισα αποπληρωμή (πολλές φορές και σχεδόν 1 χρόνο), προσαρμόζουν αντίστοιχα τις τιμές τους. Το πρόβλημα είναι ότι αφενός η ΔΕΗ εν τέλει πληρώνει πολύ υψηλότερες τιμές για τα ίδια προιόντα χωρίς να υπάρχει μια σαφής συσχέτιση cost/benefit της μεθοδολογίας αυτής (πχ υπερχρέωση προμηθειών) και αφετέρου δεν καθίσταται εφικτό στο υφιστάμενο πλαίσιο να αγορασθούν σε χαμηλότερες τιμές προϊόντα από το Διαδίκτυο, είτε καινούρια/μεταχειρισμένα είτε απο Ελλάδα/Εξωτερικό (π.χ. Η/Υ γραμματέως). Είναι προτιμότερο δηλαδή να δοθεί μία Mastercard με ένα μηνιαίο όριο σε κάθε Διευθυντή και με μία αιτιολογική έκθεση + 5 συγκρίσεις (ελληνικών & ξένων εταιριών) να γίνονται αγορές.