• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2019, 10:05

    ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Γίνεται κριτική της πρότασης διασύνδεσης των νησιών και μια κατ’ αρχήν σύγκρισή της, με απόλυτα οικονομικούς όρους, με τη λύση της αυτόνομης παραγωγής με βάση ΑΠΕ και φυσικό αέριο. Παρατίθενται επιλεγμένα σημεία του παραρτήματος και σύντομος σχολιασμός τους: Σελ. 60: « Η διασύνδεση των λοιπών ΜΔΝ του Αιγαίου με το ΕΣΜΗΕ αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης της Επιτροπής Εξέτασης Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 2014/536/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νόμου 4001/2011. Η Επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη όλων των αρμόδιων Διαχειριστών (Διαχ. ΕΣΜΗΕ, Διαχ. ΕΔΔΗΕ, Διαχ. ΜΔΝ και Διαχ. ΕΣΦΑ) και τη ΡΑΕ, είχε ως αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών επιλογών ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ των Νοτίων και Δυτικών Κυκλάδων (Δ’ Φάση Διασύνδεσης Κυκλάδων), καθώς και του Νότιου (Δωδεκάνησα) και του Βόρειου Αιγαίου. Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2018 και με βάση τα αποτελέσματα των Πορισμάτων που υπεβλήθησαν, των σχετικών εισηγήσεων των αρμόδιων Διαχειριστών και της εκδοθείσας Απόφασης της ΡΑΕ 785/2019, προκρίθηκε η λύση της υποβρύχιας διασύνδεσης της πλειονότητας των ΜΔΝ του Αιγαίου με το ΕΣΜΗΕ ως η πλέον οικονομικότερη και αποδοτικότερη έναντι των λύσεων της αυτόνομης ανάπτυξης με τη χρήση συμβατικών καυσίμων» Σχόλια: Η αναφερόμενη απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια μόλις πριν από 5 ημέρες, στις 6/12/19, ενώ φέρει ημερομηνία 31/7/19 (γιατί άραγε;) . Η απόφαση αυτή, που στηρίζεται σε επεξεργασία από το ΕΜΠ και διαβουλεύσεις στις οποίες ενεπλάκησαν όλοι οι αρμόδιοι διαχειριστές ενέργειας κατέληξε στον αποκλεισμό της λύσης του Φυσικού αερίου για την υποκατάσταση των υγρών καυσίμων στα ΜΔΝ, με την εξής εκτίμηση, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα του σκεπτικού και των αναλύσεων: «Η εισαγωγή του ΦΑ στα εν λόγω νησιωτικά συστήματα, είτε μέσω μετατροπής των υφιστάμενων μονάδων σε μονάδες ΦΑ, είτε μέσω προμήθειας νέων μονάδων ΦΑ, είναι μεν μια λύση χαμηλότερου κόστους και περιβαλλοντικά φιλικότερη, σε σχέση με το πετρέλαιο, ωστόσο, συνδέεται με αυξημένα κόστη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου ΦΑ, καθώς και με δυσκολίες ανάπτυξης των υποδομών που απαιτούνται σε κατάλληλους χώρους, ώστε να επιτρέπεται η διανομή του καυσίμου σε μικρές αυτόνομες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπως είναι αυτές των υπό εξέταση νησιωτικών συστημάτων». Τα ερωτήματα είναι πολλά και θα τεθούν όσο το δυνατόν πιο περιληπτικά: 1. Έχει επικαιροποιηθεί η εκτίμηση για το κόστος και την ασφάλεια τροφοδοσίας του LNG μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη διεθνή αγορά; (σχετικα, σελ. 55-58 του παραρτήματος του ΕΣΕΚ). 2. Έχουν ληφθεί υπόψη οι νεότερες τεχνικές στη διακίνηση και αποθήκευση LNG σε μικρή κλίμακα; Σήμερα γίνεται αποθήκευση και χρήση LNG ακόμη και σε φορτηγά οχήματα. Πιθανώς η εκτίμηση κόστους των σταθμών για τα νησιά έγινε με προδιαγραφές και κοστολόγια Ρεβυθούσας. 3. Έχει εξεταστεί η μεταφορά του ΦΑ από τους περιφερειακούς σταθμούς LNG στα μικρότερα νησιά σε κατάσταση CNG; Είναι τεχνική που εφαρμόζεται ήδη με οδική μεταφορά για την τροφοδοσία πρατηρίων εφοδιασμού αυτοκινήτων που δεν βρίσκονται κοντά σε αγωγό ΦΑ. 4. Έχει συνεκτιμηθεί σωστά το κόστος υποθαλάσσιας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας; Για παράδειγμα, το κόστος διασύνδεσης των νησιών του Νοτίου Αιγαίου εκτιμάται στο 1 Δις € (απόφαση ΡΑΕ) και η ετήσια παραγωγή των θερμικών σταθμών (έτος 2018, στοιχείο ΔΕΔΔΗΕ) για τα νησιά αυτά είναι περίπου 1.150 GWh. Με πολύ απλό -ϊκό συλλογισμό, μια 10ετής απόσβεση του κεφαλαιακού κόστους θα επιβαρύνει το κόστος της υποθαλάσσιας μεταφοράς κατά 87 €/MWh !!! 5. Έχει συγκριθεί η ασφάλεια τροφοδοσίας – εφεδρεία μεταξύ της διασύνδεσης και της διεσπαρμένης παραγωγής από ΦΑ; Στην πρόταση της ΡΑΕ προβλέπεται διατήρηση κάποιων θερμικών σταθμών (με πετρέλαιο) ως μερική ψυχρή εφεδρεία. Σε ένα σύστημα ΑΠΕ – ΦΑ η διασπορά και η ποικιλία πηγών δεν απαιτεί εφεδρεία. 6. Αν εξετάστηκε η λύση των νέων σταθμών ΦΑ έναντι της μετατροπής των υπαρχόντων, έχουν συνεκτιμηθεί οι οικονομίες εφαρμογής ΣΗΘΥΑ (με πρόσθετη δυνατότητα παροχής ψύξης) και της συνακόλουθης εξοικονόμησης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά σε περιόδους αιχμής; 7. Έχει εξεταστεί η οικονομικότητα και η παραπέρα μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με την εφαρμογή τεχνικών αεριοκίνητων αντλιών θερμότητας που, με συνδυασμό πρόσθετης ανάκτησης θερμότητας, αποτελούν μακράν την οικονομικότερη λύση για τα φορτία θέρμανσης – ψύξης; Η εφαρμογή αυτή θα μειώσει περαιτέρω της ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας τις περιόδους αιχμής, μειώνοντας δραματικά την εγκατεστημένη (και υποαπασχολούμενη επί 11 μήνες) ηλεκτρική ισχύ. 8. Έχει συνεκτιμηθεί ότι η ύπαρξη ευέλικτων μονάδων ΣΗΘΥΑ ελεγχόμενης λειτουργίας θα δώσει πρόσθετο χώρο για ανάπτυξη αντίστοιχης ισχύος αιολικών και φωτοβολταϊκών χωρίς τους περιορισμούς του κορεσμού; 9. Έχει συνεκτιμηθεί ότι η λύση των ΣΗΘΥΑ μπορεί να μπει σε υλοποίηση σχεδόν αμέσως, ενώ αυτή της διασύνδεσης για τα απομακρυσμένα νησιά έχει ορίζοντα 10ετίας; 10. Έχει ληφθεί υπόψη το κριτήριο της διείσδυσης των ανανεώσιμων που τώρα βρίσκεται στο μισό του εθνικού μέσου όρου και με τους περιορισμούς που ήδη επιβάλλονται στις συμβάσεις ενόψει διασύνδεσης θα μειωθεί ακόμη περισσότερο; ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ/ΒΙΟΜΑΖΑ/ΒΙΟΡΡΕΥΣΤΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 30 ΕΤΙΑΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ. ΣΤΑ ΜΔΝ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ.