• Σχόλιο του χρήστη 'Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών' | 16 Δεκεμβρίου 2019, 10:11

    Είναι ξεκάθαρο ότι το ΕΣΕΚ δεν έχει σχεδιαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα μας με σκοπό την κερδοφορία των ήδη υπαρχόντων εταιρειών που εκμεταλλεύονται σήμερα και τις λιγνιτικές μονάδες ή τις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Η προώθηση της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με την χρήση ΑΠΕ γίνεται σήμερα με γνώμονα την βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία σε βάρος της φύσης και των ανθρώπων με την αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών σταθμών ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές, σε κορυφογραμμές, νησιά, βραχονησίδες μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας ιδίως από άποψη βιοποικιλότητας και σε περιοχές τουριστικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η υφιστάμενη σήμερα τεχνολογία στις ΑΠΕ, ειδικά η αιολική ενέργεια, εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα το σύστημα ηλεκτροδότησης να μην μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε αυτές και να εξακολουθεί να απαιτεί την παραγωγή ρεύματος από ορυκτά καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες τεχνικά εφικτές λύσεις πρέπει να υιοθετηθούν στη βάση συνολικής στρατηγικής ισόρροπης και συνδυαστικής αξιοποίησης διάφορων μορφών ΑΠΕ με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Οι απαντήσεις στις προκλήσεις του ενεργειακού ζητήματος εξάλλου, εάν δεν θέλουμε να είναι κομμάτια ενός φαύλου κύκλου συνεχούς αύξησης της ζήτησης ενέργειας, δεν μπορεί να είναι μόνο τεχνικές, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με την αμφισβήτηση και αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και της οργάνωσης της παραγωγής. Μόνο με αυτό τον τρόπο το όφελος θα αφορά όλους τους πολίτες και θα είναι μακροπρόθεσμο. Η ενέργεια πρέπει να ειναι κοινωνικό αγαθό και οχι χρηματιστηριακό προϊόν. Για παράδειγμα τα Άγραφα, μία από τις πιο παρθένες ορεινές περιοχές στην Ευρώπη ( έχουν υπαχθεί σε μεγάλο μέρος τους στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000), κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν από εκατοντάδες ανεμογεννήτριες βιομηχανικής κλίμακας, στο βωμό μιας τάχα “πράσινης” ανάπτυξης και παρά την έλλειψη ειδικών οικολογικών μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση 44 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνολικά 575 ανεμογεννήτριες σχεδόν σε όλες τις κορυφογραμμές των Αγράφων. Όπως έχει ήδη δείξει η πικρή εμπειρία από παρόμοιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, οι εργασίες θεμελίωσης των ανεμογεννητριών (το συνολικό τους ύψος θα φτάνει περί τα 150 μέτρα) και των συνοδευτικών πυλώνων υψηλής τάσης, καθώς και η κατασκευή μεγάλων δρόμων πρόσβασης μέσα από δάση και απότομες βουνοπλαγιές, θα αλλοιώσουν το φυσικό ανάγλυφο του βουνού, θα οδηγήσουν στην αποψίλωση ολόκληρων δασικών εκτάσεων και θα υποβαθμίσουν και διαταράξουν ανεπανόρθωτα τους βιοτόπους και τη βιοποικιλότητα του ορεινού όγκου των Αγράφων. Παράλληλα με τα αιολικά, εξάλλου, έχουν αδειοδοτηθεί και δεκάδες Μικρά Υδροηλεκτρικά σε όλο τον ορεινό όγκο των Αγράφων, όπως πρόσφατα στον Άσπρο Ποταμό, που θα επιφέρουν εξίσου σημαντική αλλοίωση στα ευαίσθητα οικοσυστήματα των ορεινών ποταμών και ιδιωτικοποίηση της χρήσης του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ύδρευση των οικισμών και την άρδευση των χωραφιών. Δυστυχώς η καταστροφή αυτή αποτελεί τμήμα μόνο της σταδιακής καταστροφής των βουνών της χώρας μας. Ήδη η μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών ισοπεδώνει κατά τρόπο μη αναστρέψιμο μερικές από τις ομορφότερες και περιβαλλοντικά σημαντικότερες περιοχές της χώρας, όπως η νότια Εύβοια, η Μάνη, ο Καβο-Μαλιάς (Λακωνία) και τα Ακαρνανικά Όρη. Βρίσκονται επίσης σε διάφορα στάδια αδειοδότησης αιολικοί σταθμοί στη Σαμοθράκη, την Κρήτη, την Ικαρία, την Τήνο, την Οίτη, το Πήλιο, το Δέλτα του Έβρου κ.α. Ανατρέχοντας στους χάρτες της ΡΑΕ, διαπιστώνουμε ότι προβλέπεται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα περίπου 16.000 επιπλέον ανεμογεννήτριες τα επόμενα χρόνια. Αν τα σχεδιαζόμενα έργα πραγματοποιηθούν, τα ελληνικά βουνά, θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Επίσης, η μετατροπή τους από τόπους φυσικών αποθεμάτων και βιοποικιλότητας σε βιομηχανικές ζώνες, εμποδίζει τώρα και στο μέλλον οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη της υπαίθρου, τις παραδοσιακές αγροτικές και κτηνοτροφικές καλλιέργειες, την μελισσοκομία, την τυροκομία, τον οικολογικό τουρισμό, την πεζοπορία, την ορειβασία και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες που μπορούν να γίνονται σε αρμονία με τη φύση. Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών