• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Κοκκίνης' | 16 Δεκεμβρίου 2019, 10:51

    Μας βρίσκεται σύμφωνους με την απόφαση της κυβέρνησης για το ΕΣΕΚ, που είναι σε σύμπνοια με τους Βιώσιμους Στόχους Ανάπτυξης του ΟΗΕ (http://www.ggk.gov.gr/?page_id=5506). Η παρατήρησή μας σε αυτή την διαβούλευση είναι σχετικά με τις Βιομηχανικού Τύπου Ανεμογεννήτριες σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαμάχη μεταξύ 2 ή και περισσοτέρων από αυτούς τους βιώσιμους στόχους, π.χ. Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους και Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη ανεμογεννητριών σε περιοχές NATURA, και βιομηχανικού τύπου Ανεμογεννήτριες σε νησιωτικές περιοχές που είναι εκτός κλίμακας σε σχέση με την υπόλοιπη ανάπτυξη, δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα θέματα από αυτά που προσπαθούν να λύσουν. Όπως περιβαλλοντολογική καταστροφή, οικονομική και τουριστική υποβάθμιση, εναντίωση τοπικών πληθυσμών που δεν θα στηρίξουν την αλλοίωση του περιβάλλοντος που έχουν επιλέξει να ζούνε, την καταστροφή του ιστορικού ανθρωπογενούς αποτυπώματος, το έδαφος, την ροή υδάτων και υδροφόρο ορίζοντα, κ.α. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να καινοτομίσει και να κερδίσει το χαμένο έδαφος στην επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά με την διεθνή τάση και ανάγκη επίτευξης αυτών των στόχων, δεν πρέπει να βιαστεί να υιοθετήσει παλαιές λύσεις αλλά να επενδύσει σε νέες ιδέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον οι οποίες καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια, και να θέσει κίνητρα για την επίτευξη στόχων με την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα είναι φιλικές και σε κλίμακα προς το περιβάλλον, του κάθε μικροκλίματος.