• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκη Καρδακάρη' | 16 Δεκεμβρίου 2019, 10:31

    Μια επισκόπηση των σχολίων που κατατέθηκαν δείχνει περίτρανα ότι οι πολίτες δεν ανέχονται πλέον την συνεχιζόμενη και προοιωνιζόμενα ολιστική καταστροφή της φυσικής κληρονομιάς της χώρας και ομόφωνα απαιτούν χωροθέτηση των ΑΣΠΗΕ εκτός περιοχών Natura 2000. Η θέση είναι ώριμη, απόλυτα συμβατή με το Σύνταγμα, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διοίκηση και κυβέρνηση οφείλουν να εκτελέσουν το παράγγελμα της κοινωνίας στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου ΑΠΕ.