• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΩΡΥΓΑ GAS' | 16 Δεκεμβρίου 2019, 11:53

    ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΔΙΩΡΥΓΑ GAS (FSRU) • Eνίσχυση διευρωπαικών ενεργειακών υποδομών Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας καθώς και παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ή αποσυμπίεσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (ΣΦΑ) διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή. • Aύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ελλάδος Με δεδομένη την επικείμενη όδευση των εισαγωγών της χώρας μέσω Turkstream αλλά και την λειτουργία του υφιστάμενου διασυνδετηρίου της Ελλάδος με την Βουλγαρία, η αποθήκευση ΥΦΑ στην προτεινόμενη εγκατάσταση ΥΦΑ θα εξυπηρετήσει την ασφάλεια εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής και συνεπώς εντάσσεται στο συνολικό δίχτυ ασφαλείας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπρόσθετα, οι εισαγωγές ΦΑ μέσω της Διώρυγα Gas προορίζονται κατά 80% για την εσωτερική αγορά σε αντίθεση με άλλες υπάρχουσες προτάσεις για τη δημιουργία FSRU. • Aύξηση της επάρκειας, της ευστάθειας και μείωση της συμφόρησης του ΕΣΦΑ H κατανάλωση φ.α. στις εξόδους του ΕΣΦΑ στο Νότο (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Πελοποννήσου-Αττικής-Βοιωτίας, ΕΠΑ Αττικής, Μεγάλη Βιομηχανία) υπερβαίνει το 80% της συνολικής κατανάλωσης του ΕΣΦΑ και η τοποθέτηση του προτεινόμενου νέου ΑΣΦΑ στον Νότο και ειδικότερα στην διαδρομή προς την Πελοπόννησο προσδίδει μεγαλύτερη τεχνική ευστάθεια στο ΕΣΦΑ. Στην ευστάθεια μάλιστα του συστήματος μπορεί να συμβάλει το νέο ΑΣΦΑ με ποσότητες αερίου εξισορρόπησης που μπορεί ενδεχομένως να προμηθευτεί ο Διαχειριστής παράλληλα με την Ρεβυθούσα και μέσω του Νέου Συστήματος ΑΣΦΑ Αγίων Θεοδώρων. • Aύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά φ.α. Η ύπαρξη περισσοτέρων πυλών εισόδου φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού αερίου πολλαπλασιάζει τις εμπορικές δυνατότητες εφοδιασμού με τους εκάστοτε οικονομικότερους όρους σύμφωνα με τα κριτήρια των εισαγωγέων προμηθευτών φυσικού αερίου. Περαιτέρω η υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Κανόνων για την πρόσβαση και μεταφορά φυσικού αερίου μέσω των ΑΣΦΑ αλλά και του ΕΣΦΑ εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε περισσότερες πηγές τροφοδοσίας οι οποίες βαίνουν αυξανόμενες στον τομέα του ΥΦΑ. • Συνέργειες με το τερματικό αεριοποίησης ΦΑ στη Ρεβυθούσα H προσέλκυση μεγάλων φορτίων ΥΦΑ (260,000 m3) με την νέα προτεινόμενη υποδομή είναι εφικτή. Μόνο με την Ρεβυθούσα σε λειτουργία οι εισαγωγές τέτοιων φορτίων θα ήταν δυνατή μόνο με διπλή εκφόρτωση. Η δέσμευση ενός πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (10 ημέρες) που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι πολλές φορές εφικτή και επιπλέον το κόστος από μια τέτοια εκφόρτωση μπορεί να αυξήσει το κόστος εισαγωγής του ΥΦΑ με επιβάρυνση στην τιμή του ακόμη και 10-15%. • Θετική επίδραση στις Αγορές Προμήθειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου α) για την κάλυψη αναγκών πελατών με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα β) Ανάπτυξη Δικτύου Πώλησης Φυσικού Αερίου στα πρατήρια. γ) Ανάπτυξη εφαρμογών μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περιοχές μακριά από το δίκτυο αγωγών του ΕΣΦΑ για εμπορική και βιομηχανική χρήση. δ) για εξαγωγές Φ.Α. μέσω των διασυνδέσεων ή και reloads απευθείας από τον Πλωτό Σταθμό Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. στ) Ανάπτυξη εφαρμογών για εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου για marine bunkers.