• Σχόλιο του χρήστη 'Λυδία Αλβανού' | 12 Μαρτίου 2020, 11:07

    "Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής" "...έως πέντε (5) μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ..." Σύμφωνα με τα παραπάνω, επειδή στους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν αναφέρεται πουθενά η διατήρηση της βιοποικιλότητας,ειδών και οικοτόπων, ή έστω το φυσικό περιβάλλον, (!) και επίσης η περιγραφή των απαραίτητων προσόντων των υπόλοιπων τριων μελών του ΔΣ είναι αόριστη και γενικόλογη, δε διασφαλίζεται η συμμετοχή των κατάλληλα εκπαιδευμένων και με την εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται σε θέματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας ατόμων είναι νομοτελειακό το να καταλήξει αυτό το ΔΣ να απαρτίζεται από "θεωρητικούς" της βιώσιμης ανάπτυξης (όρου εξαιρετικά παρεξηγημένου στη χώρα μας), χωροτάκτες, πολεοδόμους κ.ά.θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στα απαραίτητα, ελάχιστα προσόντα των τριών μη θεσμικών μελών.