• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Φ.' | 17 Μαρτίου 2020, 14:44

    Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος με ποια κριτήρια ορίζονται και πώς αξιολογείται το έργο τους (με ποια κριτήρια και από ποιους)? Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ "προβλέπεται ότι θα υπόκειται στην διαδικασία του άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπου ορίζεται ότι η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διατυπώνει γνώμη για την καταλληλόλητα του προτεινόμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του Προέδρου του ΟΦΥΠΕΚΑ". Πώς θα διατυπώσουν γνώμη για την καταλληλότητά του όταν δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια ορισμού τους.