• Σχόλιο του χρήστη 'Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας' | 17 Μαρτίου 2020, 15:46

    Προτείνεται να περιγραφούν επακριβώς τα απαραίτητα προσόντα των τριών μελών του ΔΣ (εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φύσης 2000 και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας), καθώς η αναφορά «πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ» είναι αόριστη και γενικόλογη και δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή των εξειδικευμένων σε θέματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας, πόσω μάλλον δε όταν δεν συμπεριλαμβάνεται ρητώς στους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ, η διατήρηση της βιοποικιλότητας. ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας & Αν. Διευθυντής ΦΔ - Μπόγλης Αργύριος