• Σχόλιο του χρήστη 'Βαγγέλης Ι. Παράβας' | 17 Μαρτίου 2020, 16:34

    1. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και όλο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ θα πρέπει να επιλέγεται βάσει αξιοκρατικών διαδικασιών, αδιάβλητων και διαφανών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή κατάλληλων προσώπων που πληρούν όλα τα κριτήρια, ανεξάρτητα πολιτικών και άλλων παρεμβάσεων. Αυτό δεν φαίνεται να διασφαλίζεται με το παρόν σχέδιο νόμου (αρ. 28)