• Σχόλιο του χρήστη 'Λάουρα' | 17 Μαρτίου 2020, 18:10

    παρ. 2 Γιατί η θητεία του Δ.Σ. να είναι πενταετής; ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ήταν. Τριετή θητεία και πολύ τους είναι και φυσικά ΧΩΡΙΣ δικαίωμα ανανέωσης. Το προσωπικό των ΜΔΠΠ γιατί να μην συμμετέχει στο Δ.Σ. ;;;;;;; παρ. 3 Το ΥΠΕΝ αντί να προσλάβει νέο προσωπικό στις δομές του, σε αντικατάσταση όσων συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία δεκαετία, προτιμά να προσλαμβάνει διευθύνοντες συμβούλους (από την ιδιωτική αγορά εργασίας δηλ. προερχόμενους από Ανώνυμες Εταιρείες που πιθανόν πήραν ή παίρνουν εργάκια από το ΥΠΕΝ) και να τους αμείβει πλουσιοπάροχα. Έτσι διοικούμε ορθολογικά το κράτος;;; Η κινητήρια δύναμη του ΥΠΕΝ είναι το ανθρώπινο (υπηρεσιακό) δυναμικό του και σε καμία περίπτωση οι πρόσκαιροι σύμβουλοι κλπ. Ενώ η κινητήρια δύναμη για την προστασία του Εθνικού μας Περιβάλλοντος αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό των ΦΔΠΠ.