• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Σώκος' | 18 Μαρτίου 2020, 07:34

    αντίστοιχα επιβάλλεται να προστεθεί: και ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ καθότι το μεγαλύτερο μέρος των προστατευόμενων περιοχών είναι δασικές εκτάσεις Διεύθυνση Προστασίας Δασών η οποία αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας. Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών. Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων. Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής Π.Δ. 132/2017 (Α´ 160/23.10.2017) Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) Δρ Χρήστος Σώκος Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος