• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος' | 18 Μαρτίου 2020, 09:05

    Το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ, παρουσιάζεται συγκεντρωτικό, στις εξουσίες που θα διαθέτει και μάλιστα σε διαφορετικά αντικείμενα i. Προστατευόμενες Περιοχές, ii. Αειφόρος Ανάπτυξη, iii. Κλιματική Αλλαγή. Σε διεθνές επίπεδο η διαχείριση ιδιαίτερα του τοπικού περιβάλλοντος, λόγω ιδιομορφιών και κοινωνικών προεκτάσεων στις κατά τόπους κοινωνίες, έχει χαρακτήρα τοπικό ή περιφερειακό. Ειδικότερα στην περίπτωση της διατήρησης / ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών θα ανέμενε κανείς αποκέντρωση των πόρων και αρμοδιοτήτων καθώς η κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερες ανάγκες, προτεραιότητες και όραμα ανάπτυξης.