• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΦοΔΣΑ' | 25 Αυγούστου 2020, 09:00

    Ύστερα από μελέτη του ΕΣΔΑ και έχοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στη Λέσβο, προτείνουμε τα εξής: 1) Να συνυπολογιστεί για όλες τις εκτιμήσεις του σχεδίου του ΕΣΔΑ, στον πληθυσμό της Λέσβου (απογραφή 2011) και του Βορείου Αιγαίου ο πληθυσμός των μεταναστών-προσφύγων, κάθε νησιού. Για τη Λέσβο ο πληθυσμός των μεταναστών-προσφύγων διακυμάνθηκε από 15.000 έως 27.000, εντός του 2020. 2) Εξαίρεση από τέλος υγειονομικής ταφής λόγω έντονης νησιωτικότητας και προσφυγικού προβλήματος. 3) Εκτενέστερη αναφορά των πράσινων σημείων (αριθμός εγκαταστάσεων). 4) Καθορισμός προσφυγικών πράσινων σημείων. 5) Η ενεργή σύμβαση για την ανακύκλωση (μπλε κάδοι) στη Λέσβο κατά τη γνώμη μας δεν είναι σωστή και προτείνουμε τη δημιουργία διαδημοτικού ΚΔΑΥ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ