• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΦοΔΣΑ' | 25 Αυγούστου 2020, 10:06

    «Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Στο πλαίσιο της ενεργούς δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων αποβλήτων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και της πρόσκλησης συλλογικής τοποθέτησης των ΦοΔΣΑ της ελληνικής επικράτειας μέσω του συντονιστικού οργάνου του Δικτύου ΦοΔΣΑ, η Υπηρεσία μας παραθέτει τις ακόλουθες θέσεις, παρόλο τον ασφυκτικά περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο μελέτης εκ μέρους του Υπουργείου: 1. Οι προβλεπόμενες από το Νέο ΕΣΔΑ αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ είναι πολυσχιδείς και απαιτητικές (λ.χ. εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων, αναθεώρηση / επικαιροποίηση και υλοποίηση έργων και δράσεων ΠΕΣΔΑ), πράγμα το οποίο διαγράφει και καθιστά πάγιο αίτημα την αναγκαιότητα ενίσχυσης, υποστήριξης ή / και στελέχωσής τους με προσωπικό, θεσμοθετώντας ειδικό καθεστώς άμεσης κάλυψης. 2. Η λειτουργία περισσότερων του ενός ΦοΔΣΑ ανά Περιφέρεια, περιπτώσει της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου λειτουργούν τρεις ΦοΔΣΑ διαφορετικής νομικής μορφής, απαιτεί τη θέσπιση των όρων του πλαισίου συνεργασίας, ανάληψης υποχρεώσεων και συντονισμού ενεργειών, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση οποιουδήποτε χρονοδιαγράμματος και η επίτευξη οποιωνδήποτε στόχων του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 3. Οι ΦοΔΣΑ,εφόσον εμπλέκονται στη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), λ.χ. με την κατασκευή χώρου για την υποδοχή του υπολείμματος ΑΕΚΚ που δεν δύναται να ανακυκλωθεί, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον σχετικό προγραμματισμό χρηματοδότησης επένδυσης και να συμπεριλάβουν το σχετικό τέλος ταφής στον οικείο Κανονισμό Τιμολόγησης. 4. Οι ΦοΔΣΑ καλούνται να διαχειριστούν μη επικίνδυνα απόβλητα στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τις οποίες θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, δεδομένου ότι η υπαγωγή τη λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις απαλλάσσει από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠΕΝ (λ.χ. μη υπόχρεες εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων). 5. Οι ΦοΔΣΑ θα πρέπει να συνδράμουν στην ενσάρκωση του πνεύματος της «βιομηχανικής συμβίωσης» των ιδιωτικών επιχειρήσεων – πελατών τους, αλλά και την πρωτοβουλία θέσπισης Συμβούλου ταξινόμησης αποβλήτων για την ορθή και τεκμηριωμένη κατάταξή τους, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, δεδομένης της καταφανούς – κατά πλειοψηφία- αδυναμίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 6. Οι ΦοΔΣΑ καλούνται να προγραμματίσουν και σχεδιάσουν -εφόσον κρίνεται τεχνικοοικονομικά βιώσιμη- επένδυση αποτέφρωσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε συνεργασία με τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες. 7. Οι ΟΤΑ ΠΕ Λάρισας, ήτοι οι Δήμοι Ελασσόνας, Κιλελέρ και Φαρσάλων, οι οποίοι δεν έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ΠΕ Λάρισας (Υποέργο της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ΠΕ Λάρισας), δεν αποτυπώνονται στους στόχους αυτόνομων ΜΕΒΑ του ΕΣΔΑ (σελ. 245). Με εκτίμηση, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Αντώνης Ν. Γκουντάρας Δήμαρχος Αγιάς