• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ' | 25 Αυγούστου 2020, 11:41

    1. Ενότητα 1.4.3: Κύριοι στόχοι για το 2030 1.1. Αναφορικά με τον πρωταρχικό στόχο για την μειωμένη παραγωγή αποβλήτων, είναι σκόπιμο να τεθεί η διάσταση της δημιουργίας τους: ποια είναι η πηγή; Πριν από τον καταναλωτή που αγοράζει ένα προϊόν, υπάρχει ο παραγωγός που συσκευάζει το προϊόν. Από τον Πίνακα των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ (έτους 2018, σελ. 17-18), προκύπτει ότι σχεδόν τα μισά είναι ανακυκλώσιμα υλικά, και από αυτά, το 30% είναι υλικά συσκευασιών. Πολλά προϊόντα περιβάλλονται από διαδοχικές «στρώσεις» συσκευασιών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες, πέραν από την προσέλκυση της προσοχής του καταναλωτή. Προτείνεται λοιπόν, στο πλαίσιο της «θέσπισης κινήτρων και αντικινήτρων για τους παραγωγούς αποβλήτων, άμεσους και έμμεσους, όπως για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και για τους ΟΤΑ» του παρόντος Εθνικού Σχεδίου, να εξεταστεί η θέσπιση αντι-κινήτρων για τις πολλαπλές συσκευασίες, από τη φάση του σχεδιασμού των προϊόντων, όπου φυσικά αυτό δεν αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των προϊόντων και τη προστασία του καταναλωτή (π.χ. από επιμόλυνση, μηχανική καταπόνηση, αλλοίωση των προϊόντων). 1.2. Στο ίδιο πνεύμα, προτείνεται να υποστηριχθεί περισσότερο η χρήση του αμύλου/κυτταρίνης (που ως φυτικά πολυμερή είναι 100% αφομοιώσιμα από τη φύση) για: α) τη παραγωγή υλικών συσκευασίας και β) τη παραγωγή σάκων απορριμμάτων (αντικαθιστώντας τόσο τις απλές πλαστικές όσο και τις «βιοδιασπώμενες» σακούλες, που απλώς θρυμματίζονται και αθέατες εισέρχονται στη τροφική αλυσίδα), με στόχο η χρήση τέτοιων αφομοιώσιμων υλικών να υποκαταστήσει εντελώς τα πλαστικά. Αυτό θα διευκόλυνε τη περαιτέρω αξιοποίηση των βιο-αποβλήτων (ως compost κ.α) καθότι θα κομποστοποιούνται και οι σάκοι, αλλά και την αφομοίωσή τους, όταν καταλήγουν στους ΧΥΤΥ. 1.3. Για τα απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία έρχονται πρώτα στον συνολικό όγκο παραγόμενων αποβλήτων (32%), και στα πλαίσια του στόχου για «...πλήρη ανάπτυξη δικτύου Συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων …..για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (ιδίως ζωοτροφών) ή/ και την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα…», προτείνεται να διερευνηθεί -μεταξύ άλλων λύσεων- και η δυνατότητα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του εγκαταλελειμμένου Εργοστασίου Αζωτούχων λιπασμάτων Πτολεμαϊδας (ΑΕΒΑΛ) (μετά από σχετική αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό κλπ)για τη διαχείριση αποβλήτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της εγγύς περιοχής και την αξιοποίησή τους προς παραγωγή εδαφο-βελτιωτικών και βιοαερίου. Το γεγονός δε ότι χωροταξικά το εργοστάσιο βρίσκεται επάνω στον οδικό άξονα Κοζάνης–Πτολεμαϊδας και στα 19χλμ από την διασταύρωσή του με την Εγνατία Οδό, ίσως καθιστά οικονομικά ελκυστική τη διαχείριση και των αποβλήτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των γειτονικών Περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν την μεγαλύτερη ετήσια παραγωγή βιομάζας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στην Ελλάδα (min 1.042.296 τόνοι στη Κ.Μακεδονία, min 800.000 τόνοι στη Θεσσαλία, πηγή Σιούλας 2009). 2. Ενότητα 1.4.4: Αλλαγές που φέρνει το νέο ΕΣΔΑ 2.1. Η ορθή ενημέρωση των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Επικοινωνιακός «βομβαρδισμός» από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δέουσα προβολή διαφημιστικών σποτ τουλάχιστον από την κρατική τηλεόραση, συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 2.2. Η πληροφορία πάνω στους κάδους προκαλεί σύγχυση. Καταρχήν, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν γνωρίζει τί σημαίνει η λέξη «οργανικά» που αναγράφεται πάνω στους καφέ κάδους (περιλαμβάνονται μόνο τα φυτικά υπολείμματα; Ή και τα ζωϊκά; Τα κόκκαλα επιτρέπονται; κ.ο.κ.). Όταν δε δίπλα στον καφέ κάδο υπάρχει ο μεταλλικός κάδος-κώδωνας, όπου απεικονίζεται –μεταξύ άλλων- ένα ψαροκόκκαλο, αυτό τί σημαίνει; Επιτρέπονται και τα ζωικά υπολείμματα; Ή μόνο τα κόκκαλα; Σε ποιόν από τους δύο κάδους πρέπει να τα ρίξει; Επομένως, θα πρέπει οι Δήμοι να μεριμνήσουν να υπάρχει πάνω στους κάδους κατάλογος των κατηγοριών υπολειμμάτων που επιτρέπεται να απορρίπτονται.