• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 25 Αυγούστου 2020, 11:45

    1/ Είναι κωμικοτραγικό ….729 σελίδες με τις ‘’συνήθεις’’ κοινοτυπίες, ίδιες με τον προηγούμενο ΕΣΔΑ που υποτίθεται ότι έρχεται να διορθώσει , τα ίδια ‘’ευχολόγια’’ (με πρόσθετους λεονταρισμούς ως προς την στοχοθέτηση) , με τις ίδιες ανακρίβειες στοιχείων, σκόρπιες λέξεις γύρω από το ΠοΠ κλπ, ξανά χωρίς καμία κατεύθυνση ως προς τους τρόπους εφαρμογής τους, που ήταν και το θεμελιώδες έλλειμμα του προηγούμενου. 2/ Και όλα αυτά με τον ίδιο μελετητή (google: ENVIROPLAN ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΣΔΑ ΟΕΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ….κ.α.). 3/ Όπως, ‘’παραδόξως’’, έχει πει και ο κ. Κωστής Χατζηδάκης (σημερινός ΥΠ.ΕΝ.) από βήματος της τελευταίας εκδήλωσης (27/01/20 ΖΑΠΕΙΟ) της Π.Α. για στην διαχείριση των απορριμμάτων <> προσθέτω ..και με τους ίδιους ανθρώπους αν και εδώ δεν πρόκειται για ανοησία, υπάρχει πρόθεση που εξηγούν άριστα πολλοί από τους συμμετέχοντες στην διαβούλευση (βλ. ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) και επίσης στην κάτωθι δημοσίευσή της η WWF-HELLAS https://m.huffingtonpost.gr/entry/to-neo-ethniko-schedio-yia-ta-apovleta-einai-pros-te-lathos-kateethense_gr_5f3f7910c5b697824f972568?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&fbclid=IwAR3D0o8ndBcSmZTd18F9YE_rWT370xuSkoPh0Y1i89hVYeNsE3GHMXy1el0 4/ Ο ‘’νέος’’ αυτός ΕΣΔΑ δεν φαίνεται να έχει λάβει καμία γνώση από τις προσβλητικές απορρίψεις χρηματοδότησης και τα ‘’σημειώματα’’ από την Ε.Ε. θεωρώντας προφανώς ότι όλα αυτά αλλά και τα ‘’επόμενα’’ θα μπορέσει να τα αποκρύπτει από τον ελληνικό λαό, όπως και η προηγούμενη της οποίας ‘’το έργο’’ συνεχίζει. (βλ. άρση χρηματοδότησης Ο.Ε.Δ.Α. ΧΥΤΑ Γραμματικού από το 2015 που η Π.Α. και το ΥΠ.ΟΙΚ. συνεχίζουν να αποκρύπτουν μέχρι και σήμερα). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2013/028/02&from=LT https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_teGwjsvhAhX-wsQBHZ_oAv8QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fwaste%2Fframework%2Fearly_warning.htm&usg=AOvVaw2eDpRjMwgHHG0EimugM0wI&fbclid=IwAR2VzcDzAJLUrt1ZSFbqGE6oIQHsrbEOS4NeTPYAwyYZfLXkMRaoZeSiSes https://notospress.gr/article.php?id=52219&fbclid=IwAR0UB15_5tmO-O1DH0jUEd0slHqavj7_Y38L72M4H_rvN4EsDkPTJeaF9tA 5/ Οι λόγοι αυτής της διαρκούς και συνεχιζόμενης κακοδιοίκησης πρέπει να εντοπισθούν (είναι προκαταρκτικά χρήσιμα τα παρακάτω βοηθήματα). (GRECO REPORT) https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round.../168078f072?fbclid=IwAR29fbWt-H1HMqmVsfDwXZRLkK0sM9I126jEYpfP6RelRka3Vw7NcBFIzM4 https://www.facebook.com/damaskosdimitrios/posts/3315486958490331 6/ Μία συνεχιζόμενη προφανής έλλειψη στα στοιχεία βάσης που παραθέτει ο ‘’νέος’’ ΕΣΔΑ είναι τα οικονομικά. Παρακάτω σας παραθέτω (σε δική μου σύνθεση-πίνακα) τα στοιχεία κόστους διαχείρισης ΑΣΑ από την EUROSTAT για το έτος 2018 (τελευταία στοιχεία Eurostat) MSW - EUROSTAT DATA - year 2018 management COST (per year) PRODUCTION deduced-declared GDP/cap population kgr/cap. thou.ton / year MILLION euro % GDP cost (euro/ton) (euro) E.U. 27(2020) 446.861.789 492 219.856 46.584 0,3 212 30.190 Belgium 11.430.657 411 4.698 1.856 0,4 395 40.210 Bulgaria 7.031.941 407 2.862 334 0,6 117 7.980 Czechia 10.632.479 351 3.732 618 0,3 165 19.850 Denmark 5.792.383 814 4.715 119 0,0 25 52.010 Germany 82.947.967 615 51.013 4.984 0,1 98 40.480 Estonia 1.320.988 405 535 60 0,2 112 19.740 Ireland 4.805.556 576 2.768 35 0,0 13 67.270 Greece 10.744.048 504 5.415 1.169 0,6 216 17.210 Spain 46.783.158 475 22.222 6.524 0,5 294 25.730 France 66.929.791 527 35.272 12.872 0,5 365 35.100 Croatia 4.092.593 432 1.768 44 0,1 25 12.620 Italy 60.450.902 499 30.165 10.137 0,6 336 29.210 Cyprus 858.713 637 547 46 0,2 84 24.290 Latvia 1.928.747 407 785 99 0,3 126 15.080 Lithuania 2.803.879 464 1.301 100 0,2 77 16.160 Luxembourg 608.197 610 371 106 0,2 286 98.640 Hungary 9.787.402 381 3.729 254 0,2 68 13.690 Malta 484.375 640 310 66 0,5 214 25.560 Netherlands 17.232.877 511 8.806 4.004 0,5 455 44.920 Austria 8.841.105 579 5.119 182 0,0 36 43.640 Poland 37.948.328 329 12.485 506 0,1 41 12.950 Portugal 10.279.528 508 5.222 446 0,2 85 19.870 Romania 19.470.588 272 5.296 568 0,3 107 10.510 Slovenia 2.076.132 486 1.009 16 0,0 16 22.080 Slovakia 5.444.444 414 2.254 357 0,4 158 16.450 Finland 5.519.056 551 3.041 55 0,0 18 42.360 Sweden 10.175.115 434 4.416 1.029 0,2 233 46.260 U.K. 66.492.441 463 30.786 13.247 0,5 430 36.480 Iceland 342.988 656 225 85 0,4 377 61.800 Norway 5.313.938 739 3.927 842 0,2 214 69.260 Switzerland 8.551.920 703 6.012 930 0,2 155 70.120 Τελειώνοντας θα μιλήσω απλά. Αν ήταν ειλικρινείς οι προβαλλόμενες προθέσεις τους, στο να εξ-ορθολογίσουν τις χρεώσεις και να δημιουργήσουν έτσι κίνητρα στους πολίτες για διαχωρισμούς-ανακύκλωση, οικιακή κομποστοποίηση κλπ απαιτουμένων για την μείωση των σύμμεικτων θα εφάρμοζαν ΤΩΡΑ το ''Πληρώνω Οσο Πετάω'' αρχίζοντας από τα εύκολα που είναι η εξατομίκευση (με ζύγισμα) των χρεώσεων στους μεγάλους παραγωγούς (π.χ. ξενοδοχεία, μονάδες εστίασης κ.ο.κ.) ως επίσης πρωτίστως στην διαίρεση των δήμων στις φυσικές τους οικιστικές ενότητες χρεώνοντας την κάθε μία ανάλογα με τις επιδόσεις της. Ως επίσης αν ήθελαν να πείσουν τους λιγότερο εύπιστους επί των προθέσεων και των πολιτικών τους, θα μπορούσαν να αρχίσουν αυτή την στιγμή με το βασικό , εύκολο και αυτονόητα βασικό, για την επιτυχία του εγχειρήματος τους, που είναι να δώσουν ΤΩΡΑ την εντολή στους δήμους να διαχωρίσουν λογιστικά τα έξοδα ελεκτροφωτισμού-καθαριότητας-διαχείρισης απορριμμάτων Πράγμα που έχει ήδη επισημανθεί από την Ε.Ε. σαν ένα από τα βασικότερα προαπαιτούμενα επιλεξιμότητας χρηματοδότησης. (EARLY WARNING REP. EC) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_teGwjsvhAhX-wsQBHZ_oAv8QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fwaste%2Fframework%2Fearly_warning.htm&usg=AOvVaw2eDpRjMwgHHG0EimugM0wI&fbclid=IwAR2VzcDzAJLUrt1ZSFbqGE6oIQHsrbEOS4NeTPYAwyYZfLXkMRaoZeSiSes Θα μπορέσετε όμως να περάσετε πλειοψηφικά στην Βουλή αυτόν τον ΕΣΔΑ επειδή δεν έχετε ουσιαστικό αντίλογο με πρόταση καθώς και σε αυτή την διαβούλευση ελάχιστοι φάνηκε να καταλαβαίνουν το συνεχιζόμενο λάθος ......ελάχιστοι καταλαβαίνουν ότι η μόνη σωστή επιλογή θα ήταν μια γρήγορη μετάβαση από τους κοινόχρηστους κάδους στους ατομικούς....6-ρευμάτων....''πόρτα-πόρτα συλλογή''...450 κάτοικοι ανά εργαζόμενο συλλογής....πληρώνω όσα σύμμεικτα παράγω (ατομική χρέωση)....κερδίζω για όσα ανακυκλώσιμα παραδίδω (ατομική πίστωση).....διαφάνεια....ιχνηλασιμότητα....κλπ..κλπ.....πλήρως επιδοτούμενα σε υποδομές από ΕΣΠΑ κλπ...(σχεδόν παρακαλάνε).... Ούτε καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο μόνος (ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ πανευρωπαικά) τρόπος μείωσης των σύμμεικτων και του τελικού κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων της χώρας μας που είναι στον πάτο της κατάταξης ανάμεσα στις δύο ακριβότερες (με πρώτη την Μάλτα!)....(ξοδεύουμε περί το 0.6% του ΑΕΠ ενώ ο ευρωπαικός μέσος όρος είναι στο 0,3% του ΑΕΠ......δηλαδή θα έπρεπε να εξοικονομούμε πάνω από 700.000.000 ευρώ ετησίως...!!!!!!!). Τελειώνοντας σας επισυνάπτω τους παρακάτω συνδέσμους για ανάγνωση και χρήσιμη προετοιμασία για τις συζητήσεις που θα επακολουθήσουν. https://www.lakones.gr/2020/03/blog-post_5.html?spref=fb&fbclid=IwAR1aoHa94xjOdqLWQAejsIJJSSywN5P5TiW5A4SETg2_CnozomVgCwEnXts https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1+.zip https://waste4think.eu/seveso https://waste4think.eu/university-of-deusto-publishes-a-deu?fbclid=IwAR1IbbO9BYGO9fCSI1v3GV2vh8duHK94EjrZtCuAlDH7plvf8gk_wqh0UMs https://www.voria.gr/article/blepei-bienni-gia-ta-sterea-apoblita-o-dimos-thessalonikis Ευχαριστώ για την φιλοξενία και την ανάγνωση. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.