• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 4 Οκτωβρίου 2020, 02:31

    Στην τελευταία παράγραφο της σελ. 36 του κειμένου του ΣΔΑΜ ανεφέρεται: "Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το τελικό ΣΔΑΜ θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, σε εφαρμογή των απαιτήσεων του σχεδίου Κανονισμού του νέου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα ενσωματωθούν στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης 2021-2027 που θα κατατεθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (ΕΣΠΑ)." Πράγματι, σύμφωνα με το Σχέδιο του Κανονισμού του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης αποτελούν την Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Η για την ο,ποιαδήποτε υποστήριξη των περιοχών που πλήττονται, από τον (υπό διαπραγμάτευση) Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Ουσιώδης συνθήκη για την επιτυχή κατάρτιση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης είναι ο ακριβής Ε Δ Α Φ Ι Κ Ο Σ προσδιορισμός των υπόψη περιοχών. Στο κείμενο του ΣΔΑΜ γίνεται αναφορά σε "λ ι γ ν ι τ ι κ έ ς περιοχές" και σε "ε π η ρ ε α ζ ό μ ε ν ε ς περιοχές", δύο έννοιες που, ως φαίνεται από το περιεχόμενο του κειμένου, δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκη. Αυτή η διαπίστωση αφορά κυρίως τη "Μεγαλόπολη", όπου άλλη φαίνεται να είναι η "λιγνιτική περιοχή Μεγαλόπολης" και άλλη, ευρύτερη, η "επηρεαζόμενη περιοχή"... Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στην περίπτωση της Μεγαλόπολης, η λιγνιτική περιοχή είναι αδύνατον να μη ταυτίζεται με την επηρεαζόμενη περιοχή. Το κλείσιμο των ΑΗΣ και των ορυχείων Μεγαλόπολης προκαλεί, σχεδόν 100%, αρνητικές επιπτώσεις αποκλειστικά στην ομώνυμη περιοχή και όχι σε ευρύτερες περιοχές. Η επιρροή είναι ΑΜΕΣΗ και ΚΑΘ' ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ στους εποχικούς εργαζόμενους του ενεργειακού κέντρου και τους εργαζόμενους σε εταιρείες που εδρεύουν στην περιοχή και συστηματικά συνεργάζονται με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατοικεί στο λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης. Από την απολιγνιτοποίηση στη Μεγαλόπολη επηρεάζεται, σε μικρότερο βαθμό, η τοπική αγορά και πέραν αυτών ΟΥΔΕΙΣ άλλος. ΟΥΤΕ η Τρίπολη ΟΥΤΕ η Καλαμάτα. Η εξάρτηση επιχειρήσεων εκτός λεκανοπεδίου με τη ΔΕΗ είναι ΜΗΔΑΜΙΝΗ. Συνεπώς, εάν πράγματι η Κυβέρνηση επιθυμεί να υποστηρίξει τη Μεγαλόπολη, πρέπει κατ' αρχήν να χαρακτηρίσει ως "λιγνιτική επηρεαζόμενη περιοχή" μόνον το Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης και όχι ευρύτερες περιοχές και, άρα, όποιες ενισχύσεις, με οποιαδήποτε μορφή προκύψουν, πρέπει να "πέσουν" στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης. Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ, όμως, δείγματα γραφής έχουν ήδη διαφανεί, που δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, όπως: - Ο Νόμος για την ηλεκτροκίνηση (άρθρο 10), που θέτει κίνητρα ανάπτυξης σχετικών επιχειρήσεων ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τον ως επηρεαζόμενη περιοχή - Η αναφορά σε επένδυση "φαρμακοβιομηχανίας" ... στη Μεγαλόπολη, όταν αυτή ήδη σχεδιάζεται να γίνει στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Σημείωση: Η Δυτική Μακεδονία είναι διαφορετική περίπτωση από τη Μεγαλόπολη και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ταύτιση των λιγνιτικών περιοχών με τις επηρεαζόμενες περιοχές.