• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Παπαδάκης' | 4 Οκτωβρίου 2020, 14:54

    Σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του παράπλευρου θέματος της ελάττωσης του προσωπικού της ΔΕΗ λόγω της απολιγνιτοποίησης, θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων ανά την επικράτεια, στον βαθμό που είναι εφικτό κατά περίπτωση ποταμού και παραποτάμων. Ο στόχος θα είναι η απορρόφηση προσωπικού στη φάση κατασκευής των έργων και στη συνέχεια, η μόνιμη απασχόληση όσων χρειάζονται για την λειτουργία, τη συντήρηση και την φύλαξη και επιστασία τους, Με την παράλληλη εν τω μεταξύ ωρίμανση της συνταξιοδότησης για μερίδα των υπαλλήλων, το πρόβλημα της ελάττωσης του προσωπικού θα μειωθεί πιστεύω δραστικά και ίσως εκλείψει ολοκληρωτικά. Παναγιώτης Παπαδάκης, Γεωπόνος, Μελετητής Παραγωγικών και ενεργειακών Επενδύσεων