• Σχόλιο του χρήστη 'Χάρης Βαρδάκας Πολ. Μηχ.' | 6 Οκτωβρίου 2020, 12:26

    Κοζάνη 17-9-2020 ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΡΟΤΑΣΗ : ΣΤΟ 5% ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ , ΑΕ, ΚΞ κλπ, ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ . [ ίδε Μάλτα]. Το πιό αποτελεσματικό μέτρο με άμεσα αποτελέσματα γιά την Ανάπτυξη νομίζω οτι θα είναι η νομοθέτηση ισχυρών φορολογικών μειώσεων γιά όλους τους εργαζόμενους στην Δυτ. Μακεδονία , ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες καταστήματα , εταιρίες [ Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ , ΚΞ κλπ, ], όπως και γιά τους υπαλλήλους των , γιατί όλοι αυτοί άμεσα ή έμμεσα πλήττονται βαριά από τη βίαια Απολιγνιτοποίηση, με αποτέλεσμα την επερχόμενη ερήμωσ της Δυτ. Μακεδονίας η οποία κατέχει ευαίσθητη και νευραλγική θέση συνορεύουσα με δύο Ασταθείς χώρες. Συγκεκριμμένα προτείνουμε : Να μειωθεί στο 5% ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών ετησίως γιά όλους τους ανωτέρω, και γιά τις υπάρχουσες Επιχειρήσεις και γιά τις νέες . Το μέτρο να ισχύσει τουλάχιστον γιά πχ 50 χρόνια με νομοθετική δέσμευση. Ο ισχύων σήμερα φόρος είναι 24% [ γιά εταιρίες], και 22% ως 45% γιά φυσικά πρόσωπα. Οι επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της χώρας θα είναι πολύ μικρές γιατί είναι μικρός ο πληθυσμός της Δυτ. Μακεδονίας. Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε επί 70 περίπου χρόνια τον τεράστιο πλούτο του λιγνίτη και αναπτύχθηκε σημαντικά. Το χρωστάει στην Δυτ. Μακεδονία και πρέπει να δώσει τις μειώσεις φόρων τουλάχιστον γιά 50 χρόνια ώστε να αποκατασταθεί η Ανάπτυξη της, και γιά υπάρχει σταθερότητα που θα ελκύσει νέους επενδυτές. Η Βουλγαρία εδώ και χρόνια έχει φόρο εισοδήματος μόνο 10% και προσείλκυσε νομίζω περίπου 10.000 Ελληνικές Επιχειρήσεις που μετέφεραν την έδρα τους εκεί. Η Μάλτα έχει φόρο εισοδήματος μόνο 5% και έχουν μεταφέρει εκεί την έδρα τους χιλιάδες ξένες επιχειρήσεις επίσης . Οι δύο αυτές χώρες ανήκουν στην Ευρ. ΄Ενωση και δεν πιστεύω οτι θα έχει αντιρρήσεις η Ε.Ε. γιά τέτοιες αποφάσεις της Ελλ. Κυβέρνησης, την στιγμή που η Ε.Ε δίνει δις γιά την Απολιγνιτοποίηση και μάλιστα επιπλέον χρηματοδότηση γιά την γρήγορη Απολιγνιτοποίηση. Να σημειώσουμε οτι η Μάλτα σε έκταση είναι το 1/10 χονδρικά της Δυτ. Μακεδονίας και σε πληθυσμό λίγο μεγαλύτερη της Δυτ. Μακεδονίας. ΄Ομως πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν τα παρακάτω : Δεν πρέπει να δοθούν αυτά τα φορολογικά κίνητρα σε εταιρίες "έντασης" κεφαλαίου και με ελάχιστους εργαζόμενους εδώ όπως πχ τα Φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες . Ούτε θέλουμε πχ ένα εργοστάσιο εγκατεστημένο στην Αττική με 200 εργαζόμενους να φέρει στην Κοζάνη μόνο ένα υπάλληλο να ανοίξει ένα γραφείο , να ορίσει την Κοζάνη έδρα και να πάρει τις φορολογικές μειώσεις . Αυτό θα ήτο μιά "πονηρή"' στρέβλωση, μη παραδεκτή. Κριτήρια πρέπει να είναι το ποσοστό- ύψος της παραγωγής και το ποσοστό- αριθμός των εργαζομένων στην Δυτ. Μακεδονία στο σύνολο της εταιρίας και των θυγατρικών της . Επίσης να αποφευχθεί το φαινόμενο των επενδύσεων στην Θράκη όπου διάφοροι επενδυτές έστησαν εργοστάσια , έφαγαν τις χονδρές επιδοτήσεις και μετά τα εγκατέλειψαν και σάπισαν . Παράλληλα θεωρούμε απαράδεκτο το φαινόμενο διάφορες αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων , με δεκάδες κατ/τα στην Ελλάδα, να μήν πληρώνουν στην Ελλάδα καθόλου φόρο εισοδήματος ως πχ θυγατρικές και να πληρώνει η μητρική φόρο επί των κερδών στην Ελλάδα πχ μόνο στην Γερμανία όπου έχει έδρα. Αυτά τα λάθη-αδικίες της Ε.Ε πρέπει να διορθωθούν. Ακόμη να έχουμε στον νού μας οτι τα συμφέροντα του Αθηνοκεντρικού κράτους που πάντα κυβερνά θα αποτρέψουν πιθανότατα τέτοιες αποφάσεις γιά να μην υποστούν έμμεσα ζημιές αυτοί από τυχόν ανταγωνιστές τους. Επίσης πρέπει να εξετασθεί η μείωση του ΦΠΑ γιά την Δυτ. Μακεδονία κατ΄αναλογία και γιά αντίστοιχους λόγους που δίνεται σε νησιά. Να μην βασισθούμε μόνο σε καινοτόμες επενδύσεις , ως πχ το υδρογόνο , γιατί γιά πολλές εξ αυτών δεν υπάρχει ακόμη θεσμικό πλαίσιο, ή υπάρχει κίνδυνος αστοχίας , η έχουν προβλήματα ,ή θα πάρει πολλά χρόνια να αποδώσουν . Να επιδιώξουμε τους δοκιμασμένους δρόμους , εκτός των καινοτομιών γιά να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα. Τα οφέλη της ανωτέρω φορολογικής μείωσης θα είναι άμεσα και πολλαπλά . Οι προτάσεις της Κυβέρνησης να αποκτήσουν σαφή και καθαρό χαρακτήρα με αριθμούς , οχι γενικότητες και αοριστίες. Παρακαλείται η πολιτική Ηγεσία του τόπου μας όπως και το ΕΒΕ , το ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ , ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης και λοιποί φορείς να δουν και να προωθήσουν την ανωτέρω πρόταση. Χάρης Βαρδάκας Πολ. Μηχ/κός Κοζάνη http://kozan.gr/archives/308017 Να μειωθεί στο 5% ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών ετησίως για όλους τους εργαζόμενους στην Δυτ. Μακεδονία , ατομικές επιχειρήσεις, ελ Το πιό αποτελεσματικό μέτρο με άμεσα αποτελέσματα γιά την Ανάπτυξη νομίζω οτι θα είναι η νομοθέτηση ισχυρών φορολογικών μειώσεων γιά όλους τους εργαζόμενους στην Δυτ. Μακεδονία , ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους ... kozan.gr