• Σχόλιο του χρήστη 'Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης' | 8 Οκτωβρίου 2020, 23:31

    ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 7/10/2020 1. Καταρχήν πρέπει να επισημάνουμε την φράση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Δεν μιλάμε για την Τρίπολη αλλά για την Μεγαλόπολη. Δεν ξέρω αν η διατύπωση είναι απλό λάθος ή ένα συνειδητό λάθος. 2. Σε ότι αφορά τις "λιγνιτικές περιοχές " και τις " επηρεαζόμενες περιοχές", πρέπει για την Μεγαλόπολη να ταυτιστούν οι όροι και να αφορούν μόνο το Δήμο Μεγαλόπολης. Η μόνη ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ είναι ΜΟΝΟ η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Το αντίκτυπο από την απολιγνιτοποίηση στις όμορες περιοχές είναι μηδαμινό. Μολονότι η Μεγαλόπολη έχει μικρό πληθυσμό η συμμετοχή στο εισόδημα της πόλης από τους εργαζόμενους στα εργοστάσια και τις δορυφόρες εταιρείες είναι πάνω του 80%. Συνεπώς τα κίνητρα πρέπει να δοθούν αποκλειστικά στον Δήμο. 3. Σημαντικό ζήτημα για την Μεγαλόπολη είναι η εξεύρεση γης. Μολονότι έχει έκταση 727.300 στρέμματα και είναι από τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας δεν υπάρχουν εκτάσεις για την εγκατάσταση επιχειρήσεων, αλλά και δράσεων στον πρωτογενή τομέα. Η Λιγνιτοποίηση στην Μεγαλόπολη επέφερε απαξίωση του πρωτογενούς τομέα και εγκατάλειψη όλων των μέχρι τότε καλλιεργούμενων εδαφών. Πέραν αυτού η στοχοποίηση από όμορες περιοχές των αγροτικών προϊόντων σαν μολυσμένα, κατέστησε τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα μη αποδεκτά από την αγορά. Συνέπεια των ανωτέρω όλες οι εκτάσεις να εγκαταλειφτούν και να μετατραπούν σε δασικές. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από τον καθένα ότι πέρα από την εισφορά της Μεγαλόπολης στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, το Κράτος <> με ατελείωτες δασικές εκτάσεις. Συνεπώς δίκαιο είναι, να αποχαρακτηριστούν τμήματα από αυτές τις εκτάσεις και να αποδοθούν για δράσεις επιχειρηματικές του πρωτογενούς τομέα. Ο πυλώνας 3 του Master plan , αναφέρεται στην έξυπνη αγροτική παραγωγή. Βασική προϋπόθεση για να γίνει είναι η ύπαρξη εδαφών. Προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σε γη των εν δυνάμει επενδυτών σε γεωργία και κτηνοτροφία πρέπει να καθοριστεί μια περιοχή στην Μεγαλόπολη και να οριστεί σαν ζώνη πρωτογενούς τομέα, για την εγκατάσταση Κτηνοτροφικών μονάδων, Μονάδων υδροπονίας , καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης Κτηνίατρος ΑΠΘ Πρόεδρος ΔΣ Μεγαλόπολης