• Σχόλιο του χρήστη 'ALAMPAKIS G. VASILEIOS' | 9 Οκτωβρίου 2020, 14:57

    Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών ΑΒ ΦΛΩΡΙΝΑ Νο 4 ΦΛΩΡΙΝΑ 9 10 2020 ΒΑΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4 " ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ¨ αναβάθμιση του ρόλου των αναπτυξιακών εταιρειών των λιγνιτικών περιοχών. οι χρηματοδοτήσεις του μηχανισμού έχουν ως γνώμονα τη ζήτηση και εξαρτάται από τον δίαυλο έργων και την ικανότητα των οικείων περιφερειών. χρηματοδοτήσεις από Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης InvestEU Νέος μηχανισμός δανειοδότησης με μόχλευση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ορίζων Ευρώπη Χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα Πρόγραμμα LIFE Ταμείο Καινοτομίας Ταμείο Εκσυγχρονισμού Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» Δημόσιες Επενδύσεις Τεχνική βοήθεια Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης διαδραματίσει καίριο ρόλο στην παροχή προσαρμοσμένης τεχνικής υποστήριξης στις αρχές που καταρτίζουν το εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας. Η εγγύτητα η γνώση των προβλημάτων των περιοχών και η τεχνογνωσία των Αναπτυξιακών τους δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να μπορούν να συντονίσουν τη μεθοδολογία και τις δράσεις. Λειτουργία ως σύνδεσμος ανεξάρτητος ευέλικτος φορέας δράσης. ευπειθέστατος ΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ * Έπεται συνέχεια