• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Τριαντάφυλλος' | 11 Οκτωβρίου 2020, 16:08

    Η πρόταση που ακολουθεί αφορά το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μεγαλόπολης στο Νομό Αρκαδίας. Διανύουμε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής αναπροσαρμογής όχι μόνο για την περιοχή της Μεγαλόπολης αλλά και τον υπολοίπων λιγνιτικών περιοχών της χώρας. Η Μεγαλόπολη, ως γεωγραφικό και ενεργειακό κέντρο ολόκληρης της νοτίου Ελλάδος, είναι και θα είναι ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα. Παράλληλα, όμως, μπορεί να γίνει και ένας πόλος έλξης για τους επισκέπτες διότι διαθέτει πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και αντίστοιχους χώρους, οι οποίοι παραμένουν αναξιοποίητοι. Επειδή, όμως, όπως λέει και ο σοφός λαός «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.», ακολούθως θα αναφέρω περιεκτικά τις προτάσεις μου για την πόλη της Μεγαλόπολης, όπου διαμένω και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά, χωρίς να επεκταθώ και να τοποθετηθώ αναλόγως για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης, οι οποίες αδιαμφισβήτητα πλήττονται εξίσου. 1) Αρχικά, οι πόροι που θα διατεθούν για την απολιγνιτοποίηση πρέπει να έχουν ως βασικό αποδέκτη το Δήμο Μεγαλόπολης, διότι ενώ το 80% της οικονομικής – και όχι μόνο – δραστηριότητας της πόλης στηρίζεται στη ΔΕΗ, δεν υφίσταται ανάλογη στήριξη. Επιπλέον, όμορες περιοχές θεωρούνται το ίδιο εξαρτημένες από το λιγνίτη. 2) Για να μπορούμε να μιλάμε για επενδύσεις, χρειάζεται να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων και κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών (π.χ. παροχή φυσικού αερίου). Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων να διαμορφώσει κατάλληλα το πλαίσιο, ισχυροποιώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της πόλης για εξέλιξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων που θα επιλέξουν τη Μεγαλόπολη ως τόπο δραστηριοποίησης. Ακόμη, η δημιουργία ενός Βιομηχανικού Πάρκου, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, παρέχοντας τα παραπάνω. 3) Μεγάλες πρέπει να είναι και οι κρατικές παρεμβάσεις στην ανάπλαση των παλαιών ορυχείων. Πάρκα και ανάπλαση της λίμνης, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων της περιοχής. 4) Επιπλέον, όσον αφορά τις αγροτικές φυλακές, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν αφενός για την αποσυμφόρηση του σωφρονιστικού συστήματος αφετέρου για τη δυνατότητα που έχει η περιοχή της Μεγαλόπολης να παρέχει καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την πλήρη κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Ταυτόχρονα, μέσω των νέων τεχνολογιών, οι κρατούμενοι δύνανται να εκπαιδευτούν στη χρήση και εφαρμογή καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας, ικανοποιώντας έτσι ένα βασικό άξονα του master plan. 5) Η Μεγαλόπολη με τα 50 χρόνια συνεισφοράς της στη βαριά βιομηχανία της χώρας, μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς επισκεπτών, μέσω της δημιουργίας ενός αντίστοιχου μουσείου, όπου θα αναδεικνύεται η πολυετής και σπουδαία παρουσία της ΔΕΗ στην περιοχή. Κάτι τέτοιο, αυτονόητο είναι πως θα ωφελήσει συνολικά το νομό Αρκαδίας. 6) Δημιουργία τεχνολογικού ινστιτούτου, το οποίο θα αποτελεί σημείο επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα των νέων μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται ταχύτατα και διαφαίνεται ως το κυρίαρχο μέλημα των εταιρειών για την εξέλιξη τους. Εύχομαι και ελπίζω, η υλοποίηση των άνωθεν προτάσεων να πυροδοτήσει την ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής της Μεγαλόπολης αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Ολοκληρώνοντας, πιστεύω πως πολλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν, αν ο καθένας από εμάς συμμετείχε ενεργά σε αυτή τη διαβούλευση, παραθέτοντας τις προτάσεις του. Με εκτίμηση, Τριαντάφυλλος Γ. Βασίλειος