• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ' | 13 Οκτωβρίου 2020, 17:47

    Στο προτεινόμενο σχέδιο προβλέπονται μειωμένες ενισχύσεις κατά 20% στις Π.Ε. Καστοριάς & Γρεβενών οι οποίες θα πρέπει να εξισωθούν διότι: 1. Η Δυτική Μακεδονία είναι ενιαία Διοικητική, οικονομική και γεωγραφική ενότητα και ως τέτοια αντιμετωπίζεται διαχρονικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι ΠΕ Γρεβενών και Καστοριάς να αποκλείονται διαχρονικά από τις κονοτικές & εθνικές ενισχύσεις λόγω των υψηλών εισοδημάτων που προέρχονταν από τη ΔΕΗ και απολάμβαναν οι έταιροι νομοί. 2. Οι εν λόγω (συγκριτικά) μειωμένες ενισχύσεις θα λειτουργούν σαν αντικίνητρο επένδυσης στις 2 προαναφερθείσες Π.Ε. εφόσον ο κάθε επενδυτής θα απολαμβάνει υψηλότερων ενισχύσεων μετακινώντας την επένδυση λίγα χλμ και μάλιστα εγγύτερα στο κέντρο και μακρύτερα από τα σύνορα. 3. Η ΠΕ Καστοριάς διέρχεται τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά το πέρας του εμφυλίου και τυχόν επιπρόσθετες στρεβλώσεις θα την επιτείνουν δραματικά. Το συγκεκριμένο σημείο, εάν τελικά δεν διορθωθεί θα λειτουργήσει αντιεπενδυτικά και αντιαναπτυξιακά στις 2 εκ των 4 ΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει αίσθηση αδικίας, στοιχεία που προφανώς δεν συνάδουν με το πνεύμα και τους στόχους του υπό διαβούλευση σχεδίου.